Parent Project bazar

[ Zpt na poloku ]


Etin , 03.11.12 20:32:52    Shldnuto:1726

Zprva:Re:Motomed

Vzestup nened až tak těžke9 udržet. Vysvětledm proč. Čedm vedc čle1nků me1te na webu, tedm vedc oabshu me1te, tedm vedce oabshu je indexove1no vyhlede1vači a tedm je většed šance, že se bude web zobrazovat ve vyhlede1vačedch na různe9 longtailove9 vfdrazy a pokud se zadařed, tak i na nějakfd hledanějšed vfdraz. Čedm vedc čle1nků, tedm je take9 pravděpodobnějšed, že na ve1š blog bude směřovat vedce různfdch odkazů. A v neposledned řadě, čedm vedc čle1nků, tedm je pravděpodobnějšed, že si zedske1te nějake9 fanoušky a loaje1lned čtene1ře.
© 2008 Parent Project - svalov dystrofie, esk republika
E-mail: parentproject@parentproject.cz, Telefon: 776 001 206-7
Dotazy a pipomnky k webovm strnkm: webmaster@parentproject.cz