Projekt "Centrální databáze pacientů s DMD/BMD" :


Centra spolupracující na projektu Centrální databáze DMD/BMD pacientů

Doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc.
Centrum pro nervosvalová onemocnění
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 30, 128 21 Praha 2

as. MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

MUDr. Jana Haberlová
Klinika dětské neurologie 2. LF UK
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: 224 433 301, e-mail: jana.haberlova@gmail.com

MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika dospělých 2. LF UK
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Doc. MUDr. Taťána Maříková, CSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

as. MUDr. Dana Šišková
Ambulance pro nervosvalová onemocnění
Oddělení dětské neurologie
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

MUDr. Jan Staněk
Klinika dětské neurologie
Fakultní nemocnice s poliklinikou
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.
Klinika dětské neurologie
Fakultní nemocnice Brno
Pracoviště dětské medicíny
Černopolní 9, 625 00 Brno
tel.: 723 216 022, e-mail: neurovon@volny.cz
web: www.neurobrno.cz


 • Doc. MUDr. Jana Süssová, CSc., FN Motol Praha, e-mail: jsuss@lf1.cuni.cz
 • MUDr. Iva Příhodová, VFN Praha, e-mail: iva.prihodova@lf1.cuni.cz
 • MUDr. Dagmar Grečmalová, FN Ostrava, e-mail: grecmalovad@gmail.com
 • MUDr. Vasil Janko, DL Vesna, Jánské Lázně, e-mail: jankov@janskelazne.com
 • MUDr. Ivana Wurstová, Lázně Velké Losiny, e-mail: wurstova@lvl.cz
 • MUDr. Jitka Rokytová, FN Plzeň , Lochotín, e-mail: rokytova@fnplzen.cz
 • MUDr. Martina Machová, FN Plzeň , Lochotín, e-mail: machovam@fnplzen.cz
 • MUDr. Katarína Okáľová, DFN, Banská Bystrica, e-mail: kokalova@dfnbb.sk
 • MUDr. Roman Mego, SINALGIS s.r.o., Bratislava, e-mail: roman@sinalgis.sk
 • MUDr. Viestová Karin, KDN DFNsP , Bratislava, e-mail: viestova@dfnsp.sk
 • MUDr. Eva Lazarová, DFN Košice, e-mail: lazarova@dnkosice.sk


© 2008 Parent Project - Česká republika, e-mail: parentproject@parentproject.cz