Projekt "Centrální databáze pacientů s DMD/BMD":© 2005 Parent Project - Česká republika, e-mail: parentproject@wm.cz