Diskuzní fórum Parent Project - svalová dystrofie

| Návrat do diskuzí | Na konec strany |Diskusní téma:

| 13.08.07 09:55:53 | Shlédnuto:19649 | Hana C.   JE naděje!
Četla jsem v Blesku příběh matky takto postiženého syna a podle podobností svalové dystrofie s atrofií si dovolím tvrdit, že EXISTUJE stejná zcela REÁLNÁ NADĚJE na uzdravení postižených. Jednak M. Treben ve své knize ZDRAVÍ Z BOŽÍ LÉKÁRNY uvádí konkrétní příklad uzdravení z "nevyléčitelné" atrofie a jednak i příčina postižení je zřejmě stejná, ve zdravotnictví běžně ignorovaná nebo popíraná. Prokázanou a tajenou příčinou mnoha nemocí (cukrovka, astma, alergie, migrény, Alzheimer, Parkinson, Crohnova choroba, neplodnost, poruchy pohyb. aparátu, onkolog. onemocnění,..) je vysoká hladina homocysteinu v krvi (NE cholesterolu, který je ve skutečnosti také jen důsledkem)!! Takže zcela reálné řešení: zjistit a snížit hladinu Homocysteinu (Vitatonic+Fytotonic) a využít radu M. Treben z její knihy. Mnoho lidí zcela zbytečně umírá JEN PROTO, že dnešní zdravotnictví ignoruje účinnost přírodních zdrojů a objevy, které by farmaceutickému průmyslu značně omezily zisky z neefektivních sysntetických náhražek!!


Příspěvky do diskuse:

| 13.08.07 21:50:41 | Shlédnuto:20995 | Mirek   Re:JE naděje!
Zvýšená hladina homocysteinu je obvykle způsobena nedostatkem vitamínů B6, B9, B12 nebo jako důsledek vrozených metabolických poruch např. homocystinuria. Souvisí i se zvýšeným oxidativním stresem, to by mohl být případ DMD a některých dalších svalových dystrofií. Snížení hladiny homocysteinu lze dosáhnout např. podáváním B vitamínů nebo N-acetylcysteinu, což je účinný antioxidant. Taková léčba neodstraňuje příčiny svalových dystrofií a zatím jsem neviděl jedinou práci, která by zmiňovala alespoň zmírnění patologie DMD snížením hladiny homocysteinu. Nemám vysoké mínění o farmaceutických firmách a jejich snaze přispět k léčbě opravdu nemocných pacientů, ale kdyby léčba atrofií a dystrofií byla tak jednoduchá tak už by se dávno prováděla. Ony jsou ve hře totiž nejen peníze farmaceutických firem ale i zdravotních pojišťoven pro něž jsou pacienti s dystrofiemi dost drahou skupinou.

| 15.08.07 19:38:42 | Shlédnuto:20975 | jitka Čížková   Re:JE naděje!
zkusila bych též přírodní preparáty,které se seženou přes Klub 21.Mám velmi dobré zkušenosti a i jsem slyšela velkou chválu na Vitatonic a Fytotonic.Případně kontakt zašlu

| 06.09.07 16:40:28 | Shlédnuto:20925 | Hana   Re:JE naděje!
DODATEK: Je-li navzdory lékařským ortelům vyléčitelná SVALOVÁ ATROFIE, není důvod k pochybnostem o stejné naději u DYSTROFIE. Navíc snižování hladiny Hcy Vitatonicem (+ Fytotonic, který harmonizuje organismus a posiluje jeho oslabené funkce) je 1 reálná možnost (zájemci z Brna a okolí - JM Kraj mohou obojí objednat a získat přímý kontakt na výrobce mým prostřednictvím). Příklad z Knihy M. Treben Zdraví z Boží lékárny (čaj + tinktura) je 2. reálná možnost. Pak taky EXISTUJE ještě další reálná šance, kterou stojí za to probrat OSOBNĚ (e-mail, setkání,..). Napište mi!!

| 06.09.07 21:57:36 | Shlédnuto:20846 | Lili   Re:JE naděje!
Měla bych zájem o získání informací, jak vyléčit svalovou dystrofii. Předem děkuji můj mail: Lili.Knebl@seznam.cz

| 06.09.07 23:22:42 | Shlédnuto:20754 | Mirek   Re:JE naděje!
Taky bych měl zájem o takovou informaci. Slibuji, že po prvním vyléčeném pacientovi s geneticky prokázanou DMD Vás navrhnu na Nobelovu cenu.

| 20.09.07 10:14:01 | Shlédnuto:20823 | Lékař   Re:JE naděje! (mirek)
O mnoha kdysi běžných a efektivních způsobech léčby se dnes mluví, jako by už nefungovaly. Ve skutečnosti se JEN nepoužívají, protože by na jejich výsledku neměl zásluhu žádný člověk. Natož zisk, což je hlavní snaha farmaceut. průmyslu. Nahrazení přírodních léčiv chemickými prostředky vede k potřebě dalších a jejich dlouhodbému užívání, což přináší zisky výrobci a prodejci a "slávu" vynálezci. Návrat k přirozenějším a efektivnějším zdrojům by byl levnější a neprospěchářský. Zdravotnictví utrácí spoustu peněz doslova za pitomosti ("moderní" okultní praktiky, chemoterapie a syntetické "léky" místo toho, co vždy fungovalo a funguje,..).

| 23.09.07 21:56:23 | Shlédnuto:20662 | Ivana   Re:JE naděje!
Také bych měla zájem o získání informací. Můj E-mail: Ivakos@seznam.cz

| 27.09.07 13:49:15 | Shlédnuto:20752 | Mirek   Re:JE naděje!
Jako lékař asi uznáte, že DMD se bylinkami nevyléčí. To co bych spíše vyčetl farmaceutickým firmám je, že vyvíjí už asi patnáctý lék na rýmu a na opravdu vážné choroby jako je DMD kašlou protože množství pacientů je malé a návratnost investic velmi pomalá. Toto měl zlepšit "orphan drug" status pro léky na vybrané choroby včetně DMD. U těchto léků jsou garantovány jisté daňové úlevy, delší ochrana patentů apod. Zdá se ale, že tyto pobídky jsou naprosto nedostatečné. Je otázka jestli to vyčítat přímo vedení farmaceutických firem nebo spíš hlavním akcionářům jejichž zájem jde přímo proti zájmům pacientů s "orphan" chorobami.

| 27.09.07 17:34:27 | Shlédnuto:20690 | Lékař   Re:JE naděje!
Zkuste přemýšlet o zkušenosti ženy, uzdravené z této "nevyléčitelné" nemoci pro¨ávě bylinkami. A hlavně, zeptejte se na posudek této "beznaděje" toho nejlepšího Specialisty? Copak Ho ještě neznáte osobně, že považujete za "svrchované" výroky ostatních mýlících se odborníčků? Vždyť mnohé farmaceutické "léky" napáchaly víc škody než užitku a nutí pacienta stále něco takového užívat (aby vůbec nějak žil) místo aby skutečně poskytly uzdravení!! K čemu jsou drahé neuzdravující léky s mnoha negativními účinky? Proč naše "vyspělé" zdravotnictví není schopné používat přirozenější a efektivnější metody léčby?? Jde o mocenské a majetnické zájmy víc než o zdraví lidí. Dokud se TO nezmění (v ezodpovědnosti jednotlivců), bude se dál zbytečně trpět a umírat třeba i na rýmu. Doslova JEN kvůli lidské ignoranci!!

| 30.09.07 22:49:05 | Shlédnuto:20691 | Mirek   Re:JE naděje!
Můžete svá tvrzení podepřít alespoň jedním zdokumentovaným případem vylečení DMD bylinkami? Můžete podat vysvětlení jakým mechanismem došlo ke kompenzaci absence dystrofinu?
Tato diskuze slouží k tomu, aby si lidé vyměňovali informace a zkušenosti týkající se DMD. Nemáme ale zájem, aby zde byly šířeny fámy, výmysly nebo paranoidní spekulace.

| 01.10.07 15:08:18 | Shlédnuto:20691 | Lékař   Re:JE naděje!
Paranoidní spekulací lze nazvat postoj, který popírá existenci Boha a pak právě Ho obviňuje z následků! Tvrzení typu: "Já v něj nevěřím, tak neexistuje a Jeho zákony pro mě neplatí." Postoj, který popírá Boží existenci a Jeho moc na základě přirozených důsledků lidské bezbožnosti. Je něco nelogického nebo "paranoidního" na to, že duchovní zákony füngují přestože je lidé ignorují? Je něco paranoidního na tom, že i dnes SAMOZŘEJMĚ funguje to, co "moderní" zdravotnictví nevyužívá? Co fungovalo, dokud zdravotnictví nebylo tak "vyspělé", funguje pořád - přírodní zdroje a hlavně ignorovaný Boží lék!! Místo svého předpojatého zavrhování to raději vyzkoušejte a poznáte!! Konkrétní případ uzdravení sval. dystrofie já osobně neznám, a le o uzdravení "nevyléčitelné" atriofie vím (bylinnými prostředky). Jen se asi nenajde kontakt na tu osobu. A hlavně pořád navzdory "svrchovanosti" omezené vědy EXISTUJE možnost svěřit se do Péče ignorovaného Odborníka. Tomu překáží jen lidská pýcha. Vy taky????

| 01.10.07 22:44:34 | Shlédnuto:20736 | Mirek   :-)
Pokud Bůh existuje, je vševědoucí, vševidoucí a všemohoucí a dopustí, aby zcela nevinné děti trpěly takovými chorobami jako je např. DMD, CF, apod. je to jen ubohý sadistický psychopat. Pokud není tak úplně vševědoucí, vševidoucí a všemohoucí nezaslouží si zbožňování. Z toho vyplývá, že Boha je možno zbožňovat jen v případě, že neexistuje :-)
Zatím neexistuje jediný případ DMD, kde by Bůh pomohl, proto nám nezbývá mež se spolehnout na omezenou vědu.
Amen.

| 02.10.07 15:55:43 | Shlédnuto:20676 | Lékař   Re:JE naděje!
To je typická reakce pýchy! Důsledek bezbožnosti se považuje za "důkaz, že Bůh neexistuje", ale dotyčný SAMOZŘEJMĚ nemá odvahu přesvědčit se OSOBNĚ o pravdě. Člověk má svobodnou vůli a rozhodle se žít SI po svém "nezávisle n Bohu". Negativní okolnosti jsou přirozeným důsledkem této volby pro bezbožnost a projevem platnosti ignorovaných duchovních zákonů. Nepopírá to Boží existenci! Respektuje svobodnou vůli, která přináší konkrétní důsledky. BYL BY sadista, kdyby lidem něco násilím vnucoval a byl by BLBEC, kdyby bránil přirozeným důsledkům svobodné lidské vůle nebo je sám od sebe řešil. Když SI člověk žije "po svém" bez Něj, nemůže přece očekávat, že ten popíraný Bůh mu bude automaticky zametat cestičky a řešit problémy. Böha je možné UCTÍVAT v úzkém osobním vztahu (znát Ho, vědět, jaký JE, co chce a může - nebo nemůže a proč - dělat, jaké důsledky má ignorování Jeho existence a zákonů, CO vyplývá z důvěry Jeho slovu. Vy sám jste jediný, kdo na tohle vůbec nějak reaguje. Argumentujete však okolnostmi, které ve skutečnosti vůbec nezpochybňují Jeho existenci, ale naopak mohly by být příležitostí poznat pravdu KDYBY se konkrétní lidé s probíraným problémem odvážili OPRAVDU se obrátit na Něj. Dokud Ho ignorují a vyhýbají se Mu, nemohou poznat, jakou MAJÍ šanci v Jeho péči!! Pýcha říká "Bůh neexistuje a já se radši bez Něj obejdu! CO kdybych pak musel uznat Jeho svrchovanost a změnit své postoje?!"

| 02.10.07 18:21:05 | Shlédnuto:20750 | J.   Re:JE naděje!
To jsou kecy "lékaři"!Hromada slov a nic jste vlastně neřekl.Vůbec nevíte jaké je mít těžce nemocné dítě a co to dítě za svůj krátký život prožije.Proč to bůh dělá?Co nám vlastně radíte?Zkuste to říct prosím bez té omáčky.

| 04.10.07 11:11:58 | Shlédnuto:20741 | Lékař   Re:JE naděje!
Stačí přemýšlet a neobviňovat ze zla někoho, koho ve svém životě úspěšně ignorujete! Dělat, jakoby neexistoval a pak Ho obviňovat z následků (že by to přece nedopustil) je samospravedlivá pýcha. Kdyby záleželo jen na Něm, nebyly by tyto problémy )natož "neřešitelné"). Jsou výsledkem lidské bezbožnosti, NE "důkazem, že On neexistuje"! Odpověď na tu otázku i konkrétní rada JE v tom jasná: Vrátit se k Němu a nechat Ho vládnout. Neznamená to chodit do kostela, něco odříkávat, snažit se o dodržování jakýchsi rituálů, ALE znát Ho osobně, mít s Ním vztah a věřit Jeho slovu navzdory okolnostem i vlastnímu rozumu. Důkazem reálnosti je m.j. Dominik uzdravený be záročné riskantní operace (nádor na mozku) JEN PROTO, že jeho děda přijal Boží "vzkaz" odporující lékařským výrokům. Uděláte pro své "nevyléčitelné" děti totéž?????

| 04.10.07 15:35:27 | Shlédnuto:20684 | J.   Re:JE naděje!
No já a myslím ,že nejen já děláme pro své děti možné i nemožné.Můžete napsat něco víc o tom Dominikovi.Jak se vlastně vyléčil?A co tedy máme udělat?A promiňte , mozkový nádor a svalová dystrofie je asi to samé co jezevčík a lopata:-).

| 06.10.07 12:00:32 | Shlédnuto:20718 | Lékař   Re:JE naděje!
Kolik by asi stála Dominikova operace a jaká byla "jistota" úspěšnosti a bezpečnosti"? Jediný rozdíl mezi nádorem na mozku a svalovou dystrofií je v tom, že nádor se většinou "dá odoperovat". Vůbec není jisté, jak by jeho operace dopadla. ALe nakonec ji ani nepotřeboval, protože jeho děda přijal zprostředkovanou informaci od "neexistujícího" Boha (přes svou kolegyni, která Ho zná) a vzal Ho za slovo. TO stačilo, aby se Dominikův stav úplně změnil a pak specialisté 3 nemocnic (Brno, Praha, Vídeň) marně pátrali, po tom nádoru, jak mohl najednou zmizet. Nakonec to nazvali "vrozenou anomálií, s níž se dá žít". Samozřejmě, když zmizí nádor z mozku, s tím se žít dá. Stejná "anomálie" může ohrozit svrchovanost lékařských výroků o "nevyléčitelných" nemocech, když se někdo odváží vzít Ho za slovo. A co se týká bylinné léčby, není důvod o tom pochybovat. Sortiment Boží lékárny a léčba jejím majitelem je levnější, efektivnější a bezpečnější než syntetickými "léčivy", které často jen stabilizují nemoc a obyvkle vedou jen k dalším potížím. Můžete využít všechny dří výše popsané možnosti (Fytotonic s Vitatonicem, sortiment Boží lékárny - bylinné léky a osobní péči jejího majitele). VÍTE, jak.

| 06.10.07 22:40:48 | Shlédnuto:20600 | andyph   Re:JE naděje!
a LEKAŘI ktoreho boha tu vlastne mate na mysli kresťanského,hebrejského alebo modamedanského každa viera je postavená na bezpodmienečnu vieru v toho svojho tak teraz sa neviem rozhodnuť čim sa mam stať aby som pomocou "božej prozretelnosti" pomohol svojmu synovi
Podla mojho nazoru davať ludom ktory su v takej situacii ako nádej pomocou vedenia teologických poučeni je sadistické až zvrhle

| 07.10.07 21:55:25 | Shlédnuto:20687 | Mirek   Jediný rozdíl mezi nádorem na mozku a svalovou dystrofií je v tom, že nádor se většinou "dá odoperovat"
Aha. Děkujeme, odejděte.

| | Shlédnuto:20675 |  


| 08.10.07 13:43:31 | Shlédnuto:20720 | Mirek   Re:JE naděje!
Opakuji, toto fórum je určeno pro vzájemné informování rodičů, kde si vyměňují informace o péči a léčbě o tak těžce nemocné děti, že si to ani nedovedete představit. Naposledy prosím, jděte oblbovat a obelhávat lidi někam jinam. Toto fórum opravdu není určeno pro šíření středověkého náboženského fanatismu. Deprivanty si jděte lovit někam jinam, rodičové zde mají tolik problémů, že na vaše hloupé skuhrání na bezbožný svět a nepochopení vaší geniality nemají ani čas ani náladu.

| 08.10.07 14:46:32 | Shlédnuto:20594 | andyph   Re:JE naděje!
plne s tebou Mirek suhlasim a moja reakcia bola hlavne z toho dovodu že tie jeho propaganda bola už neunosná.
Ak ma administrator fora možnosť zamedzit takýmto ludom pristup na forum nech to urobí . na takuto pomoc ako sa tu uvadza nie je nikto z nas zvedavý

| 09.10.07 11:52:54 | Shlédnuto:20510 | ilona   Re:JE naděje!
V životě jsem se nesetkala s takovým fanatikem.
Pro mě je ten člověk k politování.

| 10.10.07 10:16:41 | Shlédnuto:20581 | Lékař   Re:JE naděje!
Buď chcete řešení nebo jen polemizujete o tom, co prý může - nemůže pomoci. Dokazujete svou pýchu, když pohrdavě ignorujete JEDINOU REÁLNOU MOŽNOST UZDRAVENÍ "nevyléčitelné" nemoci. VÍM jaké starosti souvisí s "nevyléčitelnými" nemocemi. ALE taky VÍM, že nabízená pomoc je JISTÄ jako mokro po dešti. Když se nechcete se přesvědčit a necháte své děti zbytečně trpět, neurážejte mě svými pohrdavými postoji. ASI vám problémy vyhovují, když odmítáte pomoc a zpochybňujete její reálnost svými názory!! Nabídka je určena JENOM TĚM, kdo opravdu chtějí svým dětem pomoci. Ostatní ať se ani nenamáhají na ni reagovat!

| 10.10.07 10:30:14 | Shlédnuto:20585 | Lékař   ODPOVĚĎ pro "andyph"
Pokud myslíte vážně svou otázku "kterého Boha.. a čím se máte stát, aby..": Bůh je jeden, křesťanský = židovský. Mnohá náboženství však místo něj mají spoustu bohů nebo za Něj považují něco jiného. Nebo ho popisují svými názory, protože Ho neznají osobně. V tom je problém, že pak Jeho slovo zdánlivě "nefunguje" a lidé pohrdají vším, co o něm jakkoli mluví, v domnění, že LZE obejít se bez Něj. Je možné a nutné znát toho jediného pravého Boha OSOBNĚ an základě toho, co On sám o sobě říká. Máte-li odvahu, oslovte Ho, ať se Vám dá poznat, jaký skutečně JE a CO opravdu chce a může udělat pro Vaše "nevyléčitelné" dítě. Jen tak získáte jistotu, že nebudete podveden lidskou filozofií o něm a budete mít NEZPOCHYBNITELNÝ DŮKAZ pravdivosti Jeho svrchovaně platného slova. Já tu nepředkládám nějaké lidské výmysly o Něm, ale prověřenou JISTOTU o Jeho existenci, vůli a moci změnit jakoukoli "beznadějnou" situaci. A tyhle "nevyléčitelné" nemoci přece "beznadějné" JSOU. Setkejte se s Ním OSOBNĚ. Zdraví a život Vašeho dítěte snad za tu odvahu stojí!!

| 12.10.07 22:47:58 | Shlédnuto:20581 | andyph   Re:JE naděje!
svoju otazku som myslel sarkasticky pretože ma tie vaše reči na tomto fore preastali baviť ....

....ešte stale ste nepochopil že toto je forum kde si rodičia vážne chorých detí vymienaju skusenosti a rady ako prežiť .....


...vaše reči o jedinečnosti boha a ine teologické uvahy sem nepatria s tým sa obráťe na hociktoré takto orientované forum ....

....ak neviete ako stačí dať www.google.cz a zadať parameter ktorý potrebujete ....

...my mame svojích problémou viac ako dosť a riešiť ešte vašu uchylku tu nemusíme.

ps. sprava pre admina : OT

| 15.10.07 08:35:55 | Shlédnuto:20604 | alena   Re:JE naděje!
Dost bylo teoretizování. Milý Lékaři, napište, prosím, co KONKRÉTNĚ podle Vašeho názoru máme dělat. OPRAVDU mě to zajímá. Děkuji.

| 15.10.07 09:59:56 | Shlédnuto:20596 | Lékař   Aleně
Pročtěte si znovu mé příspěvky, odpověď v nich najdete. Konkrétnější věci je lepší řešit na osobnější úrovni, protože tady zjevně lidem stačí sdělovat si rady jak lze PŘEŽÍVAT s údajně nevyléčitelnou nemocí, protože jim vlastní pýcha brání obrátit se na svrchovaného Specialistu. Je mi líto dětí, jejichž rodiče je jen kvůli svým názorům nechají zbytečně trpět! KDO CHCE řešení místo planého polemizování o tom, co jde - nejde, a hlavně místo urážení a pohrdání reálnou šancí na úplné uzdravení, ať napíše na e-mail UcednikJezise@atlas.cz o konkrétním případu, který CHCE vyřešit!!!

| 15.10.07 22:55:18 | Shlédnuto:20479 | Mirek   Re:JE naděje!
Vašich prázdých slibů, urážek a propagandy už bylo dost. Vaše další komentáře v tomto duchu budou mazány.

| 20.10.07 12:39:52 | Shlédnuto:20487 | Lékař   Re:JE naděje!
Smazáno!

| 20.10.07 12:52:24 | Shlédnuto:20518 | Pavlína a Míra   Re:JE naděje!
to lékař
Až uzdravíte svými řečmi a svojí vírou, jak říkáte, jediné dítě s DMD, pak vás možná bude brát někdo vážně, jinak tady plýtváte svojí energií i časem

| 20.10.07 12:52:24 | Shlédnuto:20539 | Pavlína a Míra   Re:JE naděje!
to lékař
Až uzdravíte svými řečmi a svojí vírou, jak říkáte, jediné dítě s DMD, pak vás možná bude brát někdo vážně, jinak tady plýtváte svojí energií i časem

| 20.10.07 16:48:35 | Shlédnuto:20443 | Pavlína   Re:JE naděje!
Omlouvám se titulek Jméno, je to můj příspěvek do diskuse, Míra mi tam skáče a nedaří se mi to změnit
Pavlína

| 03.11.07 12:20:48 | Shlédnuto:20483 | Lékař!!!   Re:JE naděje!
Mazat příspěvky jen proto, že jimi ve své pýše pohrdáte, je drzost a poskytuje JISTOTU, že Vaše postižené děti MŮŽOU umřít, protože lékařská věda nemá řešení a tuhle pomoc nadutě ignorujete!!

| 03.11.07 13:46:42 | Shlédnuto:20464 | Pavel   Re:JE naděje!
Vypůjčím se odpověď z jednoho blogu (genetika.bloguje.cz), kde se "Lékař" také zapojuje do diskusí.

Ach jo, takovéto příspěvky opravdu miluji... Původně jsem chtěl předcházející příspěvek rovnou vymazat, ale schválně ho zde nechám, aby jste viděli, jak se poznají různí šarlatáni a "zázrační léčitelé".
1) Kritizují co mohou - současný stav je špatný a neumí vyřešit problém
2) Nabízí řešení - ovšem neřeknou, o co jde. Slibují řešení, aniž by upřesnili jak vůbec mohou léčit.

Pokud opravdu znají řešení - proč jej nedají veřejně k dispozici, aby pomohli co nejvíce postiženým?!

Odpověď je jednoduchá - žádné řešení nemají a jen se snaží vydělávat na zoufalství jiných.

Pokud opravdu řešení existuje - jaké to tedy je? Jaká za ním stojí fakta a výsledky?

| 03.11.07 14:16:06 | Shlédnuto:20331 | Pavel   Re:JE naděje!
Pro "Lékaře": Seriózní člověk nemá potřebu vystupovat pod několika různými jmény. Pokud má někdo potřebu "Lékaře" kontaktovat, tak může učinit osobně a není potřeba toto téma zde již dále probírat. Vše "podstatné" bylo řečeno a nové informace se stejně nedozvíme. Děkuji a téma uzavírám.

| Návrat do diskuzí | Na začátek strany |


Váš příspěvek do diskuze:
Jméno: nutné zadat
E-mail: není vyžadováno
Nadpis: nutné zadat
Zpráva:
Opiš kód: nutné zadat
Nelze přidávat. Téma uzavřeno.


© 2005-2015 Parent Project - svalová dystrofie, Česká republika
E-mail: parentproject@parentproject.cz, Telefon: 776 001 206-7
Sídlo sdružení: PARENT PROJECT, spolek, Větrná 262, 550 01 Broumov
Zasílací adresa: PARENT PROJECT, o.s., Husova 245, 417 04 Hrob
Dotazy a připomínky k webovým stránkám: webmaster@parentproject.cz