Diskuzní fórum Parent Project - svalová dystrofie

| Návrat do diskuzí | Na konec strany |Diskusní téma:

| 07.04.18 22:33:46 | Shlédnuto:268 | Pavel   Ministerstvo zdravotnictví oznámilo pozastavení licence prof. Simona Slavina
Na webu Ministerstva zdravotnictva státu Izrael se v lednu 2018 objevila poměrně důležitá zpráva, která by neměla ujít vaší pozornosti: https://www.health.gov.il/English/News_and_Events/Spokespersons_Messages/Pages/01022018_1.aspx

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo pozastavení licence prof. Simona Slavina
​
Připojeno je rozhodnutí soudce Amnona Strashnova (ret.) Ze dne 29. ledna 2018 pozastavit licenci prof. Simona Slavina na dobu jednoho roku. Vyplývá to z dohody o vzájemné dohodě mezi stranami, kdy byla obžaloba zločinů v revidované kombinované stížnosti obdržela a obě strany argumentovaly pro disciplinární řízení o pozastavení licence, kdy zástupce žalobce požadoval odklad jednoho roku vedle administrativního pozastavení a zástupce žalovaného požádal, aby správní přerušení bylo dostatečné.

Jedná se o události mezi roky 2013-2016 nebo blízké, zatímco žalovaný sloužil jako lékařský a vědecký ředitel Mezinárodního centra pro terapii buněčnou a rakovinovou imunoterapií (CTCI), který provozoval kliniku v Weizmann Centre v Tel Aviv. Na této klinice prof. Slavin provedl inovační a experimentální léčbu pacientů se zhoubnými onemocněními a autoimunitními chorobami bez příslušných povolení a v rozporu s nařízením o veřejném zdraví (Lékařské experimenty na člověku, 5741/1980) a ředitelem Obecné oběžníky č. 30/06 a 25/10 týkající se předpisů a vyjasnění podmínek souhlasu ředitele pro soucitnou péči.

Navzdory opakovaným požadavkům vyšších úředníků na ministerstvu zdravotnictví, kde byl povolán prof. Slavin, aby okamžitě ukončil veškerou zakázanou lékařskou činnost a přestal přijímat pacienty ze zahraničí za léčbu, která nebyla v Izraeli schválena, pokračoval v provádění zakázaných léčiv v rozporu s předpisy Ministerstva zdravotnictví a proti zákonu.
Vzhledem k nedostatku spolupráce ze strany prof. Slavína a pracovníků kliniky a vzhledem k opravdové obavě, že léčba na klinice nesplňuje přijaté standardy, Dr. Rivka Schefferová, která byla v té době Tel Aviv District Doctor, rozhodl se vydat závěrečný rozkaz pro kliniku.

Kromě toho v důsledku přijetí závěrů vyšetřovacích komisí týkajících se dvou pacientů, kteří zemřeli po ošetření na klinice, generální ředitel 13. června 2017 rozhodl o pozastavení licence prof. Slavína na dobu šesti měsíců jako dočasného krok, podle oddílu 44A zdravotního řádu.

Revidovaná stížnost se týkala trestných činů chování, které nejsou pro lékaře vhodné pro prof. Slavin a vážné nedbalosti při výkonu jeho povinností, jak je stanoveno v § 41 odst. 1 a 3 nařízení lékařů [Nová verze] 5737/1976, který mimo jiné prováděl inovativní a experimentální léčbu bez zákonem požadovaných povolení a navzdory opakovaným žádostem Ministerstva zdravotnictví nepřestával své činy a dokonce zabránil týmům z Ministerstva zdravotnictví od provádění prohlídek a dozoru o léčbě prováděné na klinice.

Na doporučení disciplinární komise byla zdůrazněna závažnost akcí prof. Slavina:

"Výbor obdržel rozsáhlou sadu závažných skutečností a incidentů týkajících se chování seniorského lékaře s mezinárodní pověstí, který významně přispěl do světa medicíny a byl průkopníkem v oblasti transplantací kostní dřeně a léčení rakoviny a autoimunitních onemocnění. Pro jeho újmu je jeho velikost vyrovnaná pouze hloubkou jeho pádu. Jak v obhajobě, tak i v jeho neúspěchu, poškozený poškodil víru veřejnosti v těch, kteří byli oprávněni praktikovat lékařství a jsou povinni jednat podle zákona a tím také poškodili jejich víru v lékařský systém. "

Disciplinární komise doporučila pozastavení licence prof. Slavina na dobu tří měsíců vedle administrativního pozastavení. Nicméně, jeho ctihodný soudce Strashnov rozhodl o pozastavení po dobu jednoho roku, kdy začátek pozastavení je datum, kdy začalo správní pozastavení - 13. června 2017, jinými slovy do 12. června 2018.

Ve svém rozhodnutí soudce Strashnov zdůraznil závažnost jednání prof. Slavina:

... "Myslím si, že výbor přešel příliš daleko v úvahách o trestu ve prospěch obžalovaného, ​​kde jak oni sami zjistili: vážné činy a neúspěchy obžalovaného mohou být rozděleny do dvou: jedna - zakázaná lékařská činnost, na rozdíl od nařízení a nařízení a narušují proces kontroly úřadu a dva - zjištění závažné nedbalosti při plnění jeho povinností lékaře.

Jedná se o případ neobvyklý v jeho extrémní vážnosti a ve všech, které souvisí s chováním obžalovaného, ​​a to jak v poskytování lékařské péče jeho pacientům, která je jak zakázaná, tak v rozporu se zákonem a také ve světle jeho zjevně nevhodného chování ve vztahu k úředníkům ministerstva zdravotnictví, s nimiž odmítl spolupracovat, pod falešnými záminkami. Za okolností této záležitosti se domnívám, že existuje místo, kde se primárně zajímá zájmy veřejnosti a důvěra veřejnosti v lékaře a zdravotnický systém. "...

Proto se soudce Strashnov rozhodl učinit tvrdou linii při odsouzení žalované nad doporučením výboru a pozastavit jeho licenci na dobu jednoho roku ode dne administrativního pozastavení - 13. června 2017


Příspěvky do diskuse:

| Návrat do diskuzí | Na začátek strany |


Váš příspěvek do diskuze:
Jméno: nutné zadat
E-mail: není vyžadováno
Nadpis: nutné zadat
Zpráva:
Opiš kód: nutné zadat


© 2005-2015 Parent Project - svalová dystrofie, Česká republika
E-mail: parentproject@parentproject.cz, Telefon: 776 001 206-7
Sídlo sdružení: PARENT PROJECT, spolek, Větrná 262, 550 01 Broumov
Zasílací adresa: PARENT PROJECT, o.s., Husova 245, 417 04 Hrob
Dotazy a připomínky k webovým stránkám: webmaster@parentproject.cz