Odborná poradna serveru Parent Project
na téma svalových dystrofií DMD/BMD u dětských pacientů

Na dotazy odpovídá MUDr. Jana Haberlová, Klinika dětské neurologie 2. LF UK, FN Motol.
Nevkládejte dotazy týkající se jiných nemocí a problémů. Respektujte prosím toto pravidlo.


[ Zpět na téma ]


MUDr. Petr Vondráček , 07.05.08 20:16:59   

Zpráva:Re:dystrofie

Nelze se vyjádřit k Vaší otázce, když existuje pouze neurčité podezření. Opoždění psychomotorického vývoje může mít celou řadu příčin. Hodnocení výsledku EMG vyšetření u malého dítěte je velmi obtížné a vyžaduje velké zkušenosti. Pokud jsou normální hodnoty svalových enzymů, je málo pravděpodobné, že by se jednalo o kongenitální myopatii nebo svalovou dystrofii. Dítě by mělo být komplexně vyšetřeno včetně genetiky a při důvodném podezření na svalové onemocnění také svalové biopsie.


Děkujeme našim partnerům za podporu.


© 2005-2016 Parent Project - svalová dystrofie, Česká republika
E-mail: parentproject@parentproject.cz, Telefon: 776 001 206-7
Sídlo sdružení: PARENT PROJECT, z.s., Větrná 262, 550 01 Broumov
Zasílací adresa: PARENT PROJECT, o.s., Husova 245, 417 04 Hrob
Dotazy a připomínky k webovým stránkám: webmaster@parentproject.cz