Odborná poradna serveru Parent Project
na téma svalových dystrofií DMD/BMD u dětských pacientů

Na dotazy odpovídá MUDr. Jana Haberlová, Klinika dětské neurologie 2. LF UK, FN Motol.
Nevkládejte dotazy týkající se jiných nemocí a problémů. Respektujte prosím toto pravidlo.


[ Zpět na téma ]


MUDr. Petr Vondráček , 29.11.06 17:44:05   

Zpráva:Re:Těhotenství u svalových dystrofií

Ženy se svalovými dystrofiemi mohou porodit zdravé dítě ovšem s vědomím všech rizik. Co se týká genetických rizik, tady je u autozomálně recesivně dědičných forem riziko přenosu mutace 25% pro každé dítě, u autozomálně dominantních forem 50% riziko. Nutná je konzultace genetika ohledně prenatální diagnostiky. Existuje i možnost preimplantační diagnostiky. Podmínkou je vždy potvrzení diagnózy na molekulárně genetické úrovni. Co se týká gynekologických rizik, jedná se o rizikové těhotenství, které musí být pečlivě sledováno a ukončeno císařským řezem. Riziko zde spočívá zejména v možnosti svalové slabosti, ztěžující průběh porodu a ohrožující dítě.


Děkujeme našim partnerům za podporu.


© 2005-2016 Parent Project - svalová dystrofie, Česká republika
E-mail: parentproject@parentproject.cz, Telefon: 776 001 206-7
Sídlo sdružení: PARENT PROJECT, z.s., Větrná 262, 550 01 Broumov
Zasílací adresa: PARENT PROJECT, o.s., Husova 245, 417 04 Hrob
Dotazy a připomínky k webovým stránkám: webmaster@parentproject.cz