Darovací smlouva s Parent Projectem:


   Darovací smlouva - finanční příspěvek na transparetní účet
   Darovací smlouva - finanční příspěvek na transparetní účet

   Darovací smlouva - více forem dárcovství: finanční příspěvek, věcný dar, hotovost
   Darovací smlouva - více forem dárcovství: finanční příspěvek, věcný dar, hotovost


© 2001-2016 Parent Project - svalová dystrofie, Česká republika
E-mail: parentproject@parentproject.cz, Telefon: 776 001 206-7
Sídlo spolku: PARENT PROJECT, z.s., Rudé armády 59, 431 44 Droužkovice