Naše činnost / aktuální sdělení:Občanské sdružení PARENT PROJECT
ve spolupráci s FN BRNO, FN MOTOL a IBA MU Vás zvou na

KONFERENCI: PÉČE O PACIENTY S DMD/BMD

dne 4.6.2011 v Mikulově (Hotel Galant)

Hlavní témata: Odborná konference pro rodiny s pacienty s DMD/BMD za účelem zlepšení domácí a odborné péče o tyto pacienty, vysvětlení práce s nově aktualizovaným registrem českých a slovenských pacientů a přenašeček.

  1. Vysvětlení podstaty registru českých a slovenských pacientů a přenašeček a jeho přínos pro zařazení do evropských registrů a hlavně klinických studií. Práce s novou verzí včetně názorných ukázek.

  2. Seznámení s připravovanou klinickou studií a dalšími možnými budoucími studiemi.

  3. Školení rodičů odbornými lékaři pro zajištění domácí a odborné komplexní péče o pacienty s DMD/BMD. Jedná se zejména o specialisty v oboru genetika, neurologie, kardiologie, ortopedie, plicní, imunologie, psychologie, dietologie apod. Počet a zaměření přednášek bude upřesněno.

  4. Během školení bude probíhat v hotelovém komplexu výstava produktů firem zabývajících se prodejem pomůcek pro handicapované.

Termín konání: 4.6.2011 od 9:00 hod., předpokládané ukončení v 18:00 hod.

Místo konání: Mikulov, Hotel Galant - www.galant.cz

Registrační poplatek: Členové OS PARENT PROJECT, pozvaní odborníci a hosté zdarma. Ostatní zájemci 650,- Kč za osobu.

V ceně registračního poplatku je zahrnuto: (občerstvení během konference, oběd a večeře), odborné materiály (Návod pro práci s registrem pacientů, Diagnostika a léčba svalové dystrofie typu Duchenne - Příručka pro rodiny, Akutní a urgentní péče o pacienty s Duchenneovou svalovou dystrofií).

Doprava: Mapka místa konání je uveřejněna na webové adrese http://www.galant.cz/wp-content/files/od-brna-zjednodusene.pdf. V případě potřeby bude zajištěna doprava účastníků z Brna do Mikulova a zpět.

Ubytování: V bezbariérovém hotelu Galant zajištěno od 3.6. do 5.6.2011. Členové OS PARENT PROJECT, pozvaní odborníci a hosté zdarma. Ostatní účastníci hradí sami dle sazebníku hotelu.

Program: V pátek 3.6.2011 od 19:00 společná večeře, aperitiv. V sobotu 4.6.2011 zahájení konference 9:00 hod., 2x cofee break, oběd formou menu, 19:00 hod. společná večeře. V sobotu celodenní výstava pomůcek pro handicapované.

Časový program a obsah jednotlivých přednášek bude upřesněn.


Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 17. 4. 2011 na adresu:
Jozef Suchý, Husova 245, Hrob, 417 04 nebo na email: parentproject@parentproject.cz.
Bližší informace na telefonu 608 406 308.

  Pozvánka na konferenci: Péče o pacienty s DMD/BMD (formát PDF)

  Přihláška na konferenci: Péče o pacienty s DMD/BMD (formát PDF)

Odborní garanti

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, PhD.
Klinika dětské neurologie FN Brno

as. MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK, FN Motol

MUDr. Renata Gaillyová, PhD.
Oddělení lékařské genetiky, FN Brno

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Ing. Petr Brabec
Institut biostatistiky a analýz MU Brno


Organizační výbor

Jozef Suchý
předseda OS PARENT PROJECT
tel.: 608 406 308, e-mail: parentproject@parentproject.cz

Ing. Miroslav Stuchlík
člen výkonného výboru OS PARENT PROJECT
tel.: 775 755 417, e-mail : vyzkum@parentproject.cz

Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.
Klinika dětské neurologie FN Brno
tel.: 723 216 022, e-mail: neurovon@volny.cz

MUDr. Jana Haberlová
Klinika dětské neurologie 2. LF UK, FN Motol
tel.: 224 433 301, e-mail: jana.haberlova@gmail.com

MUDr. Lenka Mrázová
Klinika dětské neurologie FN Brno
tel.: 737 778 483, e-mail: lenkamrazo@seznam.cz

Mgr. Lenka Pavlovská
Institut biostatistiky a analýz MU Brno
tel.: 549 497 231, e-mail pavlovska@iba.muni.cz

Organizační garant konference:

Aleš Martínek, SYMMA spol. s r.o., Brno


© 2011 Parent Project - Česká republika, e-mail: parentproject@parentproject.cz