Naše činnost / aktuální sdělení:

15. 4. 2016 - vernisáž výstavy "Žijeme s vámi" v Atriu FN MOTOL


Pozvánka na vernisáž výstavy "Žijeme s vámi" věnovanou chlapcům s Duchennovou svalovou dystrofií, která se koná v pátek dne 15. 4. 2016 od 10.00 hodin v Atriu FN MOTOL pod záštitou prof. MUDr. Vladimíra Komárka, CSc., děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Akce je pořádána ve spolupráci Parent Projectu, Klinikou dětské neurologie a Neurologickou klinikou FN Motol. Výstavu můžete navštívit od 15. do 22. 4. 2016. Srdečně zveme.

© 2016 Parent Project - Česká republika, e-mail: parentproject@parentproject.cz