Naše činnost / aktuální sdělení:

16.09.2016 - Setkání pacientských organizací - využití všech dostupných léčebných metod pro pacienta


Oddělení klinických studií FNUSA-ICRC & FNUSA / Dne 16.9.2016 jsem se účastnila „Setkání pacientských organizací“ v Mezinárodním centru klinického výzkumu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně – FNUSA- ICRC. V úvodu nám byly představeny laboratoře, oddělení farmakologické jednotky s lůžky a monitoringem, kde se odehrává 1.fáze klinické studie na zdravých dobrovolnících. V druhé části nás seznámil doc.MUDr. V. Šrámek Ph.D. (náměstek pro vědu a výzkum, přednosta ARO a vedoucí farmakologické jednotky) s historií nemocnice, poté pohovořil pan M.Bartoš (specialista transferu technologií) o samotném ICRC a nastínil obory, které budou klinické studie využívat. Pan Ing. Ivan Dyba (vedoucí Oddělení klinických studií) nás seznámil s možností registrovat se na níže uvedeném registračním formuláři do klinických studií. Odkaz: http://web.fnusa.cz/index.php/odbornici/klinicke-studie/registracni-formular. Po registraci bude pacient zařazen do databáze, může se registrovat kdokoli – i zdravý dobrovolník a dítě. V tomto případě tedy považuji za důležité registraci i našich pacientů s DMD/BMD pro zviditelnění této diagnózy a možnému oslovení do klinické studie. Mgr. Eva Myslivečková nám představila, jak probíhá klinické hodnocení humánních léčivých přípravků, co obnáší I.-IV. fáze klinické studie. Na závěr nám byla nabídnuta možnost spolupráce a co bychom si představovali na dalším setkání. MUDr. Hana Némethová

Odkaz: http://web.fnusa.cz/index.php/odbornici/klinicke-studie/registracni-formular


© 2016 Parent Project - Česká republika, e-mail: parentproject@parentproject.cz