Naše činnost, aktuality:


Rok 2016

 • Důležité sdělení: Změna vedení a sídla spolku PARENT PROJECTu, z.s. [ více informací ]


 • Pozvánka na členskou schůzi PARENT PROJECT, z.s., která se koná 12. listopadu 2016 od 11:00 hod v restauraci U Felixe, na adrese Prosecká 28, Praha 8 Libeň. Žádáme Vás o potvrzení účasti do 4. listopadu 2016 emailem na adresu: katerina.guske@parentproject.cz s nahlášením předpokládaného počtu lidí. Odkaz na místo konání – www.restauraceufelixe.cz [ více informací ]


 • Pozvánka na tiskovou konferenci "Nové naděje pro děti se závažnými neurologickými chorobami", kterou pořádá FN Motol. Konference se koná v úterý 27. září 2016 v 10:00 hod. (Hotel Ibis, Plzeňská 14, Praha 5, Smíchov). Účast prosím potvrďte na e-mail: marie.haasova@fnmotol.cz [ více informací ]


 • Zpráva ze setkání pacientských organizací - využití všech dostupných léčebných metod pro pacienta na Oddělení klinických studií FNUSA-ICRC & FNUSA. [ více informací ]


 • 16. července 2016 pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Rohovládově Bělé jubilejní 10. ročník hasičských závodů "O Pohár starosty obce", věnovaný neziskové organizaci Parent Project - www.parentproject.cz. Akce se konala pod záštitou senátorky za Pardubicko a Chlumecko Miluše Horské. [ více informací ]


 • Tisková zpráva: SVĚTOVÝ DEN DUCHENNOVY SVALOVÉ DYSTROFIE – 7. září 2016 - Chlapcům s Duchennovou svalovou dystrofií je možné zlepšit kvalitu života. [ více informací ]

 • Pozvánka do Rohovládovy Bělé na akci místních hasičů a především "naší" rodiny Peškových, kde sbor dobrovolných hasičů Rohovládova Bělá pořádá dne 16.7.2016 hasičskou soutěž v požárním sportu "O pohár starosty obce Rohovládova Bělá", věnovaný Parent Projectu. Letos je to ročník jubilejní, desátý. [ více informací ]


 • Pozvánka na seminář "Žijeme tu s vámi, podejte nám pomocnou ruku", jehož cílem je upozornit odbornou veřejnost na problémy, se kterými se každodenně potýkáme. Seminář se koná dne 27. 6. 2016 v Poslanecké sněmovně PČR. Prosíme o potvrzení účasti na kontakt v pozvánce a v kopii zaslat na adresu: reineltova@parentproject.cz. [ více informací ]


 • Pozvánka na VIII. MDA RIDE - Benefiční jízda na pomoc lidem se svalovou dystrofií - 18. 6. 2016 od 10:00 [ více informací ]


 • Pozvánka na 4. ročník turnaje PARENT PROJECT v integrované boccie konaného pod záštitou MDA RIDE a firmy SIKA CZ v sobotu 11. 6. 2016 ve sportovní hale v Nové Pace. [ více informací ]


 • Pozvánka na vernisáž výstavy "Žijeme s vámi". V pátek dne 15. 4. 2016 od 10.00 hodin bude v Atriu FN MOTOL pod záštitou prof. MUDr. Vladimíra Komárka, CSc., děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a ve spolupráci s pacientskou organizací PARENT PROJECT, z. s., Klinikou dětské neurologie a Neurologickou klinikou FN Motol slavnostně zahájena výstava věnovaná chlapcům s Duchennovou svalovou dystrofií. Výstava se koná od 15. 4. do 22. 4. 2016. [ více informací ]


 • PARENT PROJECT spolu s Kolpingova rodina Smečno - Projekt SMA pořádal o víkendu 04.03.-06.03.2016 první psychorelaxační pobyt pro rodiny s malými dětmi s DMD. Pobytu se účastnilo 7 rodin a jedna rodina nás navštívila v sobotu. [ více informací ]


 • V pátek 22. ledna 2016 se v kulturním domě v Budišově nad Budišovkou uskutečnil již 8. Charitativní ples pro Jakuba a Parent Project. Ples zahájil Kubík Bačkovský, pro kterého je po celé roky organizován. Po krátkém úvodním slově svým zpěvem návštěvníky nadchladesetiletá Alexandra Volkmerová. Celý večer přítomné bavila hudební skupina BTJ NOVA z Krnova, v průběhu večera si mohli návštěvníci plesu zakoupit i lístky do bohaté tomboly, za kterou by rodiče a pořadatelé plesu chtěli poděkovat všem sponzorům. I letos se rodiče rozhodli věnovat peněžní šek v hodnotě 10 000 Kč, který byl předán na místě zástupcům Parent Projectu. [ více informací ]


 • Členský příspěvek na rok 2016 činí 300,- Kč za člena a je splatný od ledna do konce února 2016 na provozní účet 194971330/0300. Při platbě uvádějte jako "VS - variabilní symbol" vaše telefonní číslo a ve "Zprávě pro příjemce" uveďte své jméno. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat na uvedeném telefonním čísle. V této souvislosti připomínáme, že jsme zatím od všech neobdržely nové přihlášky do spolku. Informace byla podávána na schůzi členů a 29.09.2015 všichni členové obdrželi informační e-mail s výzvou.


Archív: 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004


© 2001-2016 Parent Project - svalová dystrofie, Česká republika
E-mail: parentproject@parentproject.cz, Telefon: 776 001 206-7
Sídlo sdružení: PARENT PROJECT, o.s., Větrná 262, 550 01 Broumov
Zasílací adresa: PARENT PROJECT, o.s., Husova 245, 417 04 Hrob
Dotazy a připomínky k webovým stránkám: webmaster@parentproject.cz