Parent Project:

Parent Project (Projekt rodičů) je nezisková organizace založená rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou (muskulární) dystrofií Duchenne/Becker. Organizace byla založena v roce 1994 v USA a v ČR působí oficiálně od roku 2001.


V současné době:

 • Finančně podporujeme výzkum a budoucí léčbu Duchenne/Becker (DMD/BMD) v České republice. Získáváme finanční prostředky od státních a soukromých organizací v zájmu zajištění všech cílů uvedených ve stanovách organizace.

 • Získáváme, zpracováváme a předáváme informace rodičům i odborné veřejnosti o výzkumu DMD/BMD a základní i specializované péči.

 • Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně jsme vytvořili „Databázi pacientů s DMD/BMD a potenciálních přenašeček“ pro české i slovenské pacienty (dystrofie.registry.cz)

 • Hledáme možností zapojení pacientů do klinických studií v zahraničních centrech.

 • Rozšiřujeme informace o svalové dystrofii Duchenne/Becker. Zajišťujeme informační a osvětovou činnost. Pořádáme odborné vzdělávací semináře a školení.

 • Ve spolupráci lékaři vydáváme odborné publikace a zajišťujeme internetovou on-line poradnu pro rodiče.

 • Podporujeme rodiny s handicapovaným členem. Pořádáme setkávání rodičů i dětí za účelem výměny zkušeností a vzájemné pomoci.

 • Zlepšujeme kvalitu života našich pacientů a snažíme se o integraci postižených dětí mezi zdravé vrstevníky.

 • Jsme v kontaktu s výzkumnými centry v Evropě i USA. Spolupracujeme se zahraničními rodičovskými organizacemi.

 • Díky naší databázi, která je součástí celoevropské databáze Treat-NMD, se mohou jak čeští tak slovenští pacienti zapojit do probíhajících klinických studií s nadějnými léky.

 • Testujeme výživové doplňky, které jsou schopny alespoň částečně zmírnit toto progresivní onemocnění. Díky naší spolupráci s firmou LifeVantage Corporation (USA) při testování výživového doplňku Protandim byl prokázán pozitivní efekt na degenerativní změny ve svalech. Tento preparát není dosud v EU registrován, proto hledáme pro naše pacienty cesty, jak jej získat k užívání.


Poslání organizace Parent Project:

Finanční podpora výzkumu svalových (muskulárních) dystrofií DMD/BMD, zlepšení základní péče a kvality života pacientů, podpora integrace.


Kontaktní adresa: PARENT PROJECT, z.s.
Rudé armády 59, 431 44 Droužkovice
Česká republika
Předseda výboru: Ing. Jitka Reineltová
tel: 776 001 206
e-mail: parentproject@parentproject.cz
Místopředseda výboru: Ing. René Břečťan
tel: 776 001 207
e-mail: brectan@parentproject.cz
Transparetní účet (Raiffeisenbank a.s.): č.ú.: 1338146001/5500
Transparetní sbírkový účet (Fio banka, a.s.): č.ú.: 8012345678/2010
Provozní účet spolku: č.ú.: 0194971330/0300
IČO: 26540401
Pravní forma: Spolek, zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl L, vložka 4396. (Občanské sdružení registrovalo Ministerstvo vnitra pod č.j. VS/1-1/47844/01-R dne 27.8.2001).
Důležité informace: Informace o členství a přihláška do spolku PARENT PROJECT
Stanovy spolku PARENT PROJECT


© 2005-2016 Parent Project - svalová dystrofie, Česká republika
E-mail: parentproject@parentproject.cz, Telefon: 776 001 206-7
Sídlo sdružení: PARENT PROJECT, z.s., Rudé armády 59, 431 44 Droužkovice