VÝZKUM  2003

 

 

26.12.2003

·       Christmas gift: Youngest artificial patient survives

 

 

23.12.2003

·       News Conference - Teen-age Patient at UMC is Youngest in World to be Placed on Total Artificial Heart

·       Negamycin obnovuje tvorbu dystrofinu v kosterním svalstvu a srdci u mdx myší

Arakawa M, Shiozuka M, Nakayama Y, Hara T, Hamada M, Kondo S, Ikeda D, Takahashi Y, Sawa R, Nonomura Y, Sheykholeslami K, Kondo K, Kaga K, Kitamura T, Suzuki-Miyagoe Y, Takeda S, Matsuda R.; Department of Life Sciences, The University of Tokyo, 3-8-1 Komaba, Tokyo 153-8902.

Známá schopnost aminoglykosidových antibiotik umožnit přečtení genu i v případě některých typů nesmyslných (nonsense) mutací přitahuje pozornost badatelů jako potenciální lék na genetické poruchy. Avšak toxicita aminoglykosidových antibiotik může při dlouhodobém užíváni vést k vážným vedlejším problémům. Bylo zjištěno, že negamycin, dipeptidové antibiotikum, také obnovuje tvorbu dystrofinu v kosternim svalstvu a srdci u mdx myší a v laboratorně pěstovaných svalových vláknech mdx myší. Tvorba dystrofinu byla potvrzena imunohistochemicky i metodou immunoblotting*. Také jsme provedli porovnání toxicity negamycinu a gentamycinu a zjistili, že negamycin je méně toxický. Vědci dospěli k přesvědčení, že negamycin je slibný kandidát pro léčbu DMD a jiných genetických poruch způsobených nonsense mutacemi.

 

 

21.12.2003

·       BRAZILIAN RESEARCH CENTER - IMPORTANT INFORMATIONS

 

V brazilském Ribeirao Preto, asi 250 mil od São Paulo, vzniklo Genetic Therapy Center (CTG). Založilo jej brazilské sdružení rodičů Association of Friends of DMD (AADM) s cílem studovat léky na mdx myších ( kmen myši s delecí na dystrofinovém genu ) a GRMD psech ( zlatý retriever, kmen s poškozením dystrofinového genu ).  Ředitelkou AADM i CTG je paní Edna Maria Pupin, jejíž 25 letý syn trpí DMD. Šéfem výzkumu je doktor David Feder, otec 13 letého chlapce s DMD. Spolupráci s CTG slíbili odborníci z Británie, Francie, Německa a USA, s CTG spolupracuje University of Ribeirao Preto, po rozšíření výkumu se předpokládá spolupráce i s University of Sao Paulo.

Centrum bylo vybudováno a vybaveno z peněz fondů rodičů a Fapesp (State of São Paulo Research Foundation ). Hlavním a jediným cílem tohoto výzkumného centra je studovat svalovou dystrofii. Pro udržení CTG v chodu v nejbližších třech letech je potřeba 10 milionů USD. Proto CTG oslovuje velké firmy, nadace i jedince s žádostí o finanční podporu. Pokud má někdo zájem podpořit CTG může kontaktovat :

·        Dr. Arnold H. Pelofsky, PhD, email : aerenter@comcast.net

·        Edna Maria Pupin, email : aadm@aadm.com.br; adresa : Av. Bandeirantes, 2419; Vila Virginia, Ribeirao Preto, SP, Brazil; 14030-670.

Všechny léky, které mají být zkoumány, jsou již na trhu a schválené FDA ( U.S. Food and Drug Administration ). Každý lék, který bude testován, má určitou vlastnost, která, jak odborníci z CTG doufají, může pomoct zmírnit symptomy této hrozné choroby. Léky budou nejdříve testovány na mdx myších a GRDM psech. Farmaceutické firmy, vyrábějící příslušné léky, již ukončily studie bezpečnosti na zvířatech ale odmítly dát jejich výsledky CTG. Jestliže testy na zvířatech ukáží pozitivní výsledky bez příliš závažných vedlejších efektů, provedou se klinické studie podle příslušných brazilských zákonů a budou iniciovány i pokusy po celém světě s cílem ověřit správnost výsledků.

Od začátku devadesátých let jsou ke zpomalení postupu nemoci používány steroidy, ty ale mají mnoho nepříznivých vedlejších efektů. Odborníci z CTG se domnívají, že jestliže steroidy mají pozitivní efekt, musí existovat i jiné účinné léky, které ale nebudou mít negativní vedlejší účinky jako steroidy. Výzkum se bude týkat těchto látek :

·        Mitochondrial stabilizing/enhancing compounds*

·        Plasma membrane stabilizers

·        Calcium reduction agents

·        Fibrosis reducing agents

·        Agents that oxygenate affected skeletal muscle tissues

Všechny nové informace o  výsledcích pokusů ( dobré i špatné ), jména výzkumníků, poradců, sponzorů, názvy léků, jak je projekt financován, atd. to vše bude publikováno na  nově vznikajících www stránkach na adrese : http://www.fightforafuture.org.

Pár fotografií z výstavbyCTG centra :

·        http://www.distrofiamuscular.net/researchcenter.htm

·        http://www.distrofiamuscular.net/researchcenter1.htm

·        http://www.distrofiamuscular.net/researchcenter2.htm

 

 

20.12.2003

·       Scientists looking at potential to 'repair' heart muscles

·       Stimulation of calcineurin signaling attenuates the dystrophic pathology in mdx mice

·       Antisense-Induced Multiexon Skipping for Duchenne Muscular Dystrophy Makes More Sense

·        Stem cell therapy for muscular dystrophy

 

 

18.12.2003

·       Therapeutics for Duchenne muscular dystrophy: current approaches and future directions

( Celý tento článek právě vyšel v Journal of Molecular Medicine, cena článku je 35.-USD. Pokud již někdo má tento článek budeme rádi když nám pošlete kopii. Děkujeme. )

·       Muscle-derived stem cells: potential for muscle regeneration.

 

 

17.12.2003

Kompletní analýza dystrofinového genu provedená pomocí techniky DOVAM

City of Hope National Medical Center in Duarte, Calif.

 

Analýza dystrofinového genu - Institut HOPE

Identifikace kauzativních mutací v dystrofinovém genu pro rodiny sledované pro výskyt DMD nebo BMD může poskytnout přesnou diagnózu bez nutnosti podstoupit svalovou biopsii. Rozpoznání mutace a její velmi přesné určení poskytne informace pro tzv. prenatální diagnózu u ženy přenašečky.

Pro pacienty, u nichž nebyla objevena velká delece (chybějící exon) je určena úplná analýza mutací v dystrofinovém genu. Po odhalení těchto mutací je možné sestavit prenatální diagnózu pro rodinu, kde se vyskytlo dítě s DMD nebo BMD.

 

Údaje pro testování

Jednotlivce s možnou diagnózou DMD nebo BMD, příbuzní ženského pohlaví a pacienti s DMD/BMD jsou vhodnými kandidáty pro testy.

Metody testu:

1.Deleční analýza - PCR rozlišení bude provedeno pro 26 exonů (z celkového počtu 79), u kterých je nejčastější přítomnost delecí.

2. Úplná analýza mutací - pokud nebude odhalena velká delece, budou analyzovány všechny kódovací oblasti (křižovatky dystrofinového genu)  pomocí sekvenční DNA analýzy.

 

Samotný test

1.       Deleční analýza - pro 26 testovaných exonů v dystrofinovém genu bude úspěšnost odhalení u pacientů s DMD nebo BMD větší než 99% s přesností větší než 97 %. Velká vymazání exonů mimo prověřovaných 26 nebude touto metodou odhaleno, ale bude je mažné najít pomocí úplné analýzy mutací. Přesnost a specifikace pro prenatální diagnostiku bude větší než 99%.

2.     Úplná analýza mutací - pokud bude mutace přítomna v oblasti snímané pomocí testu, bude stanovena s přesností větší než 97%. Bodové mutace by měly být rozpoznány u 75% případů DMD, kde nebyla dosud delece odhalena. Mnohonásobné faktory včetně genetické různorodosti a existence mutací mimo oblast pravděpodobného výskytu mohou být důvodem pro nenalezení mutací u ostatních pacientů. Nicméně společně analýza a úplná analýza mutací objeví příčiny DMD nebo BMD u 90%  pacientů.

Shrnutí

Deleční analýza odhalí delece u 26 exonů, úplná mutační analýza neobjeví velká zdvojování (asi 5% případů) nebo mutace mimo analyzované oblasti.

Úplná analýza mutací může objevit velká vymazání u mužských pacientů, ale ne u žen.

Doručení krevního vzorku do 72 hodin (cena testu  900 - 1600 dolarů , výsledky asi za 18 týdnů), více informací na:

www.cityofhope.org/cmdl

 

 

15.12.2003

Nové testy dokáží odhalit mnohem víc poruch v dystrofinovém genu

Dystrofinový gen, který nese informace pro tvorbu dystrofinu a je  u DMD a BMD poškozen, je extrémně dlouhý komplex pro genetické testování.

V současné době výzkumníci podporovaní MDA vyvinuli nové testy, které umožní objevit mnohem vyšší procento mutací včetně méně významných změn, které přesto způsobují tuto nemoc. Dostupné testy můžou odhalit jenom ty typy mutací, které představují nepřítomnost celkem rozsáhlých kusů genu - tzv. „delecí“. Tyto deleční nalýzy lze aplikovat jen u 60% pacientů s DMD a nějakého procenta s BMD.

 

TEST BAYLOR

Carolyn Sue Richards, molekulární bioložka a vědci z Vysoké škola Baylor v Houstonu pracují na typu analýzy dystrofinového genu založeném na DHPLC technice. Klinický pokus chce ověřit test na skupině nejméně 100 chlapců s klinickými příznaky DMD nebo BMD, u kterých nebyla odhalena žádná delece  a diagnóza byla potvrzena na základě svalové biopsie. Informace, jak se lze dostat do této studie je kontakt dsl@bcm.tmc.edu  (… není nutná cesta do Houstonu)

 

 Test na Univerzitě v Utahu

Kevin Flanigan, podporovaný MDA z Univerzity v Utahu, Salt Lake City, byl ve skupině, která nedávno vyvinula další přístup, který dokáže zkvalitnit genetické testy. Ředitel kliniky MDA v Ohio nabízí pacientům vyzkoušet tento nový test. Očekává se, že test bude dostupný za cenu nižší než 1000 dolarů

http://www.genome.utah.edu/

 

 

 

14.12.2003

·       Aktivní granty MDAUSA ( Asociace svalových dystrofiků USA ) pro rok 2003

·       Treatment of Duchenne Muscular Dystrophy with Oligonucleotides against an Exonic Splicing Enhancer Sequence

( Článek popisuje metodu, kterou vyvíjí a začíná klinicky zkoušet Dr. Matsuo z Kobe University Graduate School of Medicine. Článek navazuje na informaci Doctor claims DNA treatment for Duchenne muscular dystrophy z 6.12.2003 )

 

 

6.12.2003

·        NaPro Awarded Phase I SBIR Grant for Research on Muscular Dystrophy

·        Doctor claims DNA treatment for Duchenne muscular dystrophy

 

 

2.12.2003

Transplantace normálních a geneticky pozměněných myoblastů

Tremblay Jacques

Cílem laboratoře Dr. Tremblaye je vyvinout lečbu Duchenneovy svalové dystrofie (DMD). Tato dědičná choroba je charakteristická postupným slábnutím kosterního svalstva. Slabost se stává zřetelnou ve věku 5 let, kdy pacienti začínají mít problémy s chůzí. Od 10 let jsou pacienti odkázáni na vozík. Smrt nastává mezi 17 a 23 rokem z důvodu zeslábnutí dýchacího svalstva. Gen odpovědný za tuto chorobu byl identifikován v roce 1987. Tento gen kóduje velkou bílkovinu zvanou dystrofin, která je umístěna v pod membránou svalového vlákna. Absence tohoto proteinu činí vlákna zranitelnými při fyzické zátěži. V případě poškození se na místě  svalových vláken namnoží malé buňky zvané myoblasty a „opraví“ je. Myoblasty se nachází okolo každého svalového vlákna. Naneštěstí opravená vlákna stále nedokáží vytvářet dystrofin a jsou brzy opět poškozena. Tento cyklus degenerace a regenerace vede ke stárnutí myoblastů což vede k snížení schopnosti opravovat sval a tudíž k slábnutí svalstva. Od objevení dystrofinu vědci hledají způsob jak obnovit tento protein v v pacientových svalových vláknech. Od roku 1987 laboratoř Dr. Tremblaye transplantuje normální myoblasty od dárců do svalů pacientů s DMD. Tato léčba byla zkoumána v letech 1990-1991 ale vedla jen k velmi malému zvýšení dystrofin-positivních vláken a jen k přechodnému vzrůstu svalové síly u několika pacientů.

Od té doby laboratoř Dr. Tremblaye identifikovala příčiny, které vedly k malé účinnosti a nyní hledá řešení. První problém je rychlá zánětlivá reakce následující po vnitrosvalové injekci myoblastů. Tento problém byl redukován na zvířecích modelech použitím protilátky LFA-1. Druhým problémem je omezená schopnost šíření injikovaných buňek do mimobuněčné matrice. Dr. Tremblay zkouší vyřešit tento problém vložením genu pro bílkovinu metalloproteinase ( enzym, který “stravuje” tyto matrice ) do myoblastu před tím než je transplantován. Třetím problémem je imunitní reakce na dárcovské buňky. Tento problém je řešen použitím imunosuprese pacientů pomocí imunosupresoru FK506.

Výzkum vedený týmem Dr. Tremblaye dosáhl výborných výsledků na zvířatech. U dystrofických myší transplantace myoblastů vedla k obnově tvorby fystrofinu v 95% svalových vláken. U opic byl pozorován výskyt „reporter genu“ transplantovaného v myoblastech u víc než 10.000 svalových vláken na cm3.

Transplantace normálních nebo geneticky pozměněných myoblastů může být použita pro léčbu nejen myopatií ale řady jiných vrozených či získaných chorob.

Tyto výzkumy jsou podporovány organizacemi Muscular Dystrophy Association of Canada a Association française contre les myopathies.

Poslední informace od Dr.Tremblaye z 1.12.2003 : “Právě probíhá první fáze klinických pokusů na DMD pacientech. Dosáhli jsme obnovení tvorby dystrofinu ve svalových vláknech u prvních tří chlapců účastnících se pokusu. Tyto pozitivní výsledky budou brzy publikovány v Molecular Therapy. Myoblasty byly vpíchnuty jen do 1 cm3 svalu, takže dystrofin pozitivní vlákna se nachází jen v tomto místě. Vzhledem k tomu, že myoblasty byly injikovány jen do malé části svalu nemají pacienti z tohoto pokusu žádný prospěch v podobě nárůstu svalové výkonnosti. Přesto to považuji za výborný začátek. Studie pokračuje příští rok na více pacientech, požádali jsme o povolení injikovat větší objem svalu. Šťastné vanoce!"

 

 

30.11.2003

·       Prediction of Progression of Spinal Deformity in Duchenne Muscular Dystrophy

·       Spinal fusion and instrumentation for paediatric neuromuscular scoliosis: retrospective review

·       Postoperative malnutrition in Duchenne muscular dystrophy

·       Spinal fusion in patients with Duchenne's muscular dystrophy and a low forced vital capacity

·       Acute heart failure during spinal surgery in a boy with Duchenne muscular dystrophy

·       Blood loss during posterior spinal fusion surgery in patients with neuromuscular disease: is there an increased risk?

·       Reduction of blood loss using aprotonin during spinal surgery in children for non-idiopathic scoliosis.

·       Myocardial cell damage in Duchenne muscular dystrophy

 

 

24.11.2003

There's No Muscle in Some Supplements

Článek pojednává o průzkumu, který provedla společnost ConsumberLab . Týká potravinových doplňků majících vylepšit svalové schopnosti : kreatin, HMB (hydroxy-methylbutyrate) a glutamin. Několik úryvků z článku :

·        Ačkoliv se jim říká svaly posilující potravinové doplňky, chci hned z počátku říct, že nepodporuji užívání těchto doplňků.Ještě nebylo prokázána bezpečnost jejich použití pro celou populaci a jejich svaly posilující schopnosti platí jen pro specifické situace. Například u kreatin u neni dokumentován žádný přínost při čistě aerobních cvičení. Existují menší studie prokazující jistý užitek, ale to jen ve velmi specifických situací jako například u pacientů s některými srdečními problémy (congestive heart failure), kde mohou zvyšovat toleranci k fyzické zátěži a dále u pacientů se svalovými dystrofiemi, kde mohou zvyšovat svalovou výkonnost. Některé firmy tvrdí, že tyto látky mohou zvětšovat svaly, předpokládá se ale, že je to způsobeno zvýšeným zadržováním vody ve svalech, nikoliv zvýšeným množstvím svalstva.

·        Testy ukázaly problémy u většiny kreatinových doplňků prodávaných ve formě tekutin nebo šumivých tablet, problémy nebyly u kreatinu ve formě prášku. Jeden nápoj prakticky kreatin neobsahoval a byl kontaminován látkami vzniklými rozpadem kreatinu, přesto na něm bylo napsáno, že obsahuje 100% stabilního, čistého kreatinu …

·        HMB možná pomáhá zvětšit svalovou hmotu a zvýšit svalovou sílu při těžkém tréniku, je ale potřeba udělat víc výzkumů efektivnosti a bezpečnosti než bude možno HMB doporučit…

·        Všechny glutaminové produkty obsahovaly inzerované množství glutaminu, ale jeden obsahoval nápisy ve formě porušující FDA (U.S. Food and Drug Administration) předpisy. Konkrétně uváděl neprokázaná tvrzení, že snižuje poškození buněk volnými radikály u degenerativních chorob, působí jako buněčný detoxikant a zvyšuje produkci růstového hormonu. Také neobsahoval požadované prohlášení, že nebyl odzkoušen FDA a není určen ani k léčbě ani k prevenci jakékoliv choroby...

 

 

20.11.2003:

·        A-utrophin up-regulation in mdx skeletal muscle is independent of regeneration

·        UBC researcher makes heart repair breakthrough - Adult stem cells could heal damaged muscle in heart attack victims

 

Badatelé z UBC udělali průlom v léčbě srdce – Kmenové buňky by mohly léčit poškozené srdce u obětí infarktu

      Kmenové buňky produkované kostní dření, které tělo používá pro vytvoření krvinek, mohou být využity i pro regeneraci svalů. “Vzhledem k tomu”, říká Dr. Fabio Rossi, člen biomedicinského výzkumného střediska UBC , “mohou být využity i k umělé regeneraci poškozené svalové tkáně u pacientů po infarktu, u lidí s cukrovkou nebo svalovou dystrofií.” Avšak tyto první výsledky mají ještě hodně daleko k praktickému použití. “I kdybychom měli štěstí a hned první postup by vedl k úspěšnému použití kmenových buňek, všechny kontroly a clinické pokusy budou trvat 10 let.

 

 

20.11.2003:

·        Stem Cells Can Regenerate Muscle

·        Single hematopoietic stem cells generate skeletal muscle through myeloid intermediates

·        Contribution of hematopoietic stem cells to skeletal muscle

 

17.11.2003:

Když nervosvalová nemoc ovlivňuje mozek 

Margaret Wahl (Quest)

Některé děti se svalovou dystrofií (MD) mají kromě fyzických potíží také problémy s poznáváním (poruchy učení) a emocemi.

 

Jste-li rodič dítěte s nervosvalovým onemocněním, asi jste slyšeli něco o mentálním zpoždění, poruchách učení nebo problémech citových, které doprovázejí  svalové dystrofie a podobné nemoci. Tyto informace byly často prezentovány velmi neurčitě, takže rodiče, kteří se o tuto problematiku zajímali, nevěděli, zda psychické problémy dětí jsou důsledky onemocnění nebo ne. Snad nejdůležitější je, jak těmto dětem pomoci. Některé nervosvalové nemoci mohou souviset s poznávacími problémy. Nejčastěji se objevují u DMD, BMD a MMD (myotonická svalová dystrofie). Samozřejmě, že ne každé dítě musí mít poruchy učení, ale riziko je vyšší  než průměr.

DMD – profil poznávání

Řekněme, že u Vašeho 10letého syna s DMD byla diagnostikována porucha učení, řekněme, že je citově rezervovaný a stále smutnější ze zhoršujícího se zdravotního stavu. Co můžete dělat?

Většina doktorů Vám řekne, že je těžké nějak pomoci. Ale existují určité záchytné body. Neuropsycholožka Veronika Hinton z Columbia University v New Yorku, studuje děti s DMD a BMD. Provádí srovnání chlapců s DMD a BMD a jejich zdravých sourozenců pomocí několika detailních testů. Na základě výsledků těchto studií se pokusila sestavit tzv. "poznávací profily" dětí s DMD.

Děti s DMD byly všeobecně slabé v určitých poznávacích oblastech, které souvisely se zpracováním nedávné ústní informace. V testech, které se týkaly opakování číselných posloupností byly mnohem méně úspěšní než jejich sourozenci. Současní vědci se domnívají, že přibližně  5% chlapců s DMD je mentálně zaostalých a asi třetina má určitý stupeň duševního poškození nebo poruchy učení. Protože studie byly prováděny v různých částech USA,  podmínky nebyly srovnatelné a starší literatura dokonce uvádí, že 33% dětí s DMD je duševně zaostalých. V. Hinton věří, že dokázala identifikovat poznávací problémy - deficit slovní krátkodobé paměti nebo fonologického zpracování - schopnost zpracovat a odpovědět na právě přijatý podnět . Tyto problémy jsou zřejmě příčinou poruch učení u všech dětí s DMD a BMD. Ale na druhou stranu Hinton tvrdí, že mnoho dětí s těmito deficity dokáže díky vysoké inteligenci tyto poruchy překonat. Ostatní děti s nižším IQ se dostanou do skupin s poruchami učení ve škole.

Hinton vysvětluje problémy s učením následujícím přirovnáním. Představte si, že se chcete začít učit nový jazyk. Vstoupíte do místnosti, kde již všichni tímto jazykem hovoří. Vy sice sem tam zachytíte nějaké slovíčko, ale nejste schopni zcela porozumět. Snažíte se nějakým způsobem konverzovat - nedostává se vám některých slov a pokoušíte se vyplnit mezery.

 

Identifikace problému

Co doporučuje Hinton? Především je třeba provést důkladné neuropsychologické vyhodnocení poznávacích problémů u Vašeho dítěte pomocí detailních  testů poznávací funkce. Pak může být vytvořen vzdělávací program pro Vaše dítě. Hinton říká: " Nejdůležitější věcí, kterou potřebují lidé vědět, o chlapcích s DMD, BMD je, že většina poznávacích dovedností se  rozvine správně. Každý člověk je v něčem dobrý a něco mu zase dělá problémy. Ale pokud se díváte na tyto děti jako na skupinu, je zde jedna oblast (zpracování právě slyšené informace), kde jsou tyto děti více neúspěšné. To předpokládá existenci nějaké příčiny, která ovlivňuje schopnost učení."

 

Co je příčinou?

Myslíme si, že to má co dělat s dystrofinem, s proteinem, který chybí ve svalech chlapců DMD, BMD. Dystrofin je  důležitý ve

svalech, ale nedávné důkazy ukazují i na jeho významné místo v mozku. Poruchy učení zřejmě souvisí se  svalovou slabostí a je zde jistý důkaz, že souvisí s různými mutacemi v dystrofinovém genu.

 

Jaké role hraje dystrofin?

Mark Mehler se zabývá studiem mozku v souvislosti s DMD a BMD. Mehler tvrdí, že dystrofin se normálně nachází v různých částech mozku - především v přední části (hippocampus, cerebellum a cerebral cortex). Mozek1

 To jsou oblasti, které nejvíce souvisí s pamětí, pozorností, plánováním pohybu a myšlením. Právě tyto funkce jsou u chlapců s DMD, BMD  nejvíce zasaženy. Ukazuje se, že v mozku jsou různé formy dystrofinu a způsoby jejich uspořádání během vývoje jsou tisíckrát komplikovanější než způsob umístění ve svalu. Jsme na začátku cesty. Mehler si myslí, že emoční  projevy jsou důsledkem nedostatku dystrofinu v mozku. Věc, jako jsou city můžou být úplně mimo pozornost dítěte. Dítě si může připadat nezapojené nebo postižené - někdy až příliš. Může se někdy objevit jakési odloučení (izolace) jednotlivce od jeho okolí. Signály v okolí, které obvykle někoho vyprovokují, že udělá něco rozporuplného, dítě nedokáže zpracovat, nedokáže Vás pochopit a zapojit se. Naopak dítě nezná hranice, takže se někdy stane, že dítě s DMD si klidně sedne na klín cizího člověka a nebo si hraje s jeho tváří. Velká část problémů s poznáváním u DMD,BMD  je důsledkem biologie a  nesouvisí s vlastním handicapem dítěte. Je třeba být opatrný na zpětné reakce dítěte a rodiny k nežádoucím efektům DMD a BMD.

 

Problémy s udržením pozornosti

Někteří lékaři  předepíšou pro poruchu pozornosti ritalin pro děti s DMD. Veronica Hinton varuje, že diagnóza deficit pozornosti musí být odlišena od omezené slovní paměti. Jsou to dva rozdílné problémy. Před tím, než je předepsán ritalin, měla by být vyloučena varianta, že nejde o poruchu slovotvornou. Pokud je ritalin efektivní, dokáže zvýšit schopnosti. Mehler doporučuje určit co nejpřesnější diagnózu a pečlivě  monitorovat průběh léčby.

"Jsem člověk, který nevěří na léky v jakékoliv situaci, ale jsou podmínky, kdy je medikamentózní léčba přínosná.“

 

Z rodičů se stali experti na vzdělání a obhájci

Tara Wood

Pokud má Vaše dítě poruchy učení i fyzické postižení způsobené nervosvalovou nemocí, může mu  pomoci individuální vzdělávací plán (IEP).

Kromě rehabilitační služby by měl  tento plán zahrnovat vzdělávací cíle přizpůsobené zvláštním schopnostem dítěte. Služby jako fyzioterapie,  logopedie , psychologie můžou pomoci dítěti získat více zkušeností a pomoci při vzdělávání. Pokud jde o postižení fyzické i poznávací je IEP velmi důležitý. IEP je možné vytvořit průběžně za spolupráce rodičů, učitelů a lékařů. Plán lze postupně dolaďovat k úplné spokojenosti rodičů i dětí.  (to není případ ČR)

Domácí úkol pro mámu, tátu a učitele

U dětí, které mají omezenou kapacitu paměti, může pomoci opakování probírané látky v hodině například z magnetofonového záznamu. Zatímco lékaři a fyzioterapeuti jsou experti na fyzikální nebo poznávací aspekty dětské nervosvalové nemoci, rodiče mohou být nakonec jediní, kdo zcela porozumí oběma oblastem. Rodiče by se měli radit jak s neurology, tak i se speciálními terapeuty a učiteli aby mohli vybudovat mosty mezi nimi. U dětí s DMD V.Hinton zdůrazňuje přizpůsobení dětského vzdělávacího programu k jeho silám. V.Hinton např. vypozorovala, že chlapci s DMD jsou celkem dobří v mechanickém učení ale obtíže jim dělají fonetické přístupy ke čtení obzvláště v ranných letech.

 

 

17.11.2003:

Abstracts from American Heart Association Scientific Sessions 2003, Orlando, 9-12 november 2003

·        Perindopril Prevents the Onset and Progression of Left Ventricular Dysfunction in Children with Duchenne Muscular Dystrophy

·        Impaired Strain Rate Measurements in Patients With Duchenne Muscular Dystrophy

 

 

11.11.2003:

Abstracts from 43rd Annual Meeting The American Society for Cell Biology - California,  13-17 december, 2003

 

 

09.11.2003:

Blocking Waste Disposal Restores Dystrophin in Mice

 

Michael Lisanti z katedry molekulární farmakologie ( Akademie A.Einsteina New York) společně s italským  výzkumným týmem nedávno zjistili, že blokování mechanismu likvidace buněčného „odpadu“ může znamenat cestu k ochraně svalových buněk u DMD.

 

Lisantiho týmV experimentech s myšima, které produkují pouze fragmenty dystrofinu ( stejně jako řada lidí s DMD ), Lisanti s kolegy zjistili, že blokování mechanismu likvidace buněčného odpadu nazývaného proteasomes zřejmě umožní buňkám zachránit a využít malé fragmenty dystrofinu. Tento svůj objev publikovali v říjnovém čísle American Journal of Pathology.

Místo likvidace fragmentů dystrifinu ( což je pravděpodobně běžný pochod v buňkách s DMD defektem  ) buňky léčených myší jej očividně umisťovaly do membrány. A jakmile byly kousky dystrofinu v buněčné membráně ostatní bílkoviny se také správně připojily a obnovily pevnost membrány. Autoři studie  říkají, že výsledky pokusů představují nový směr v léčbě DMD.

Použití proteasomových „tlumičů“ by mohlo účinně blokovat degradaci dystrofinu a tudíž celého dystrofinového komplexu a tak bychom mohli zlepšit myopatické změny, které jsou normálně pozorovatelné v kosterním svalstvu myší, které mají poškozený dystrofin.

Použitá látka, která je dostupná jen v laboratorním výzkumu by mohla být využita i při léčbě rakoviny. Důležité varování je potenciální toxicita vyřazených buněk.

 

   Normální svalová buňka.                     Svalová buňka ovlivněná DMD. 

Blokování odstraňování dystrofinu umožňuje malým fragmentům dystrofinu umístit se na své místo v blízkosti buněčné membrány.

 

Dystrophin-Associated Proteins - komplex bílkovin vázaných na dystrofin

Full-Length Dystrophin – úplný dystrofin ve správné délce

Short (Flawed) Dystrophin – zkrácený (vadný) dystrofin

Proteasome – enzmový komplex, který odbourává mnoho typů bílkovin, řada z nich jsou regulační bílkoviny, které kontrolují buněčný cyklus

 

Oxidative Damage Found in Duchenne, Becker MDs, Not in Myotonic Dystrophy

 

 

 

08.11.2003:

Mini-dystrophin restores l-type calcium currents in skeletal muscle of transgenic mdx mice

 

Sulfated polysaccharides of brown seaweed Cystoseira canariensis bind to serum myostatin protein

 

Effect of dietary protein on calpastatin in canine skeletal muscle

 

 

06.11.2003:

Lentivector-mediated transfer of bmi-1 and telomerase in muscle satellite cells yields a duchenne myoblast cell line with long-term genotypic and phenotypic stability

 

Dystrophin Delivery in Dystrophin-Deficient DMD(mdx) Skeletal Muscle by Isogenic Muscle-Derived Stem Cell Transplantation

 

Correction of the dystrophic phenotype by in vivo targeting of muscle progenitor cells

 

Long-term noninvasive ventilation in children and adolescents with neuromuscular disorders

 

 

4.11.2003

Zpráva z konference MDA : Kardiomyopatie u svalové dystrofie

 

Následující text je shrnutím z několika zpráv přednesených na konferenci, jde o doporučení jak péčovat o pacienty.

Duchenne MD

Becker MD

Ženy přenašečky DMD/BMD

 

 

29.10.2003 :

Creatine Supplements May Improve Muscle Strength in Young Children With DMD

Martha Kerr, Medscape Medical News

 

Kreatin může zlepšit svalovou výkonnost u malých dětí s DMD

Malé děti s DMD vykazují větší svalovou sílu, funkčnost a pomalejší postup nemoci pokud berou kreatin oznámili badatelé na 128 výročním setkání Americké neurologické asociace.

Na základě výsledků studií na zvířatech s DMD, které ukázaly, že glutamin a kreatin chrání před ztrátou svalové výkonosti, byla provedena studie na 60 dětech s DMD ve věku od pěti do devíti let.

Vedoucí výzkumu Diana M. Escolar z Children's National Medical Center at George Washington University in Washington, D.C. náhodně rozdělila děti do 3 skupin. První skupina dostávala 5g kreatinu a placebo dvakrát denně, druhá skupina glutamin 0,3mg/kg a placebo dvakrát denně, třetí jen placebo dvakrát denně. Dr. Escolar k tomu dodavá, že byly porovnávány kreatin versus placebo a glutamin versus placebo ale ne kreatin versus glutamin. Hlavní závěr byl učiněn na základě měření svalové výkonnosti ( MMT, 34 svalových skupin ), dále byla vyhodnocována funkčnost na základě různých fyzických aktivit ( QMT, 7 svalových skupin ). Byl zjištěn velmi odlišný výsledek u 30 dětí v „mladší“ skupině ( mezi 5 a 7 roky ) a 30 dětmi ve “starší” skupině ( 7 až 9 let ).

V této šestiměsíční studii se u všech tří studovaných skupin skóre MMT příliš nelišilo. Ale v QMT skóre děti ze skupiny, která brala jen placebo, vykazovaly větší zhoršení v porovnání s dětmi z obou léčených skupin. Děti užívající kreatin vykazovaly menší zhoršení než děti užívající glutamin. Děti z mladší skupiny měly vyšší skóre ve funkčních testech jako bylo stání, vztávání a běh než starší děti užívající kreatin.

Mám teorii, která to vysvětluje, říká Dr. Escolar. Tyto látky zvyšují svalovou energii. Mladší děti mají svaly, které reagují více na zvýšené množství energie než starší děti. Nepotřebují totiž více síly ale energie. Pro starší děti se zvýšení síly transformuje do zvýšení funkčnosti. Je tedy možné, že energetické potravinové doplňky dokonce mohou zpomalit postup DMD.

Upozornila také na to, že kreatin a glutamin mají velmi malé nepříznivé účinky. “Jestliže rodiče chtějí jít a koupit tyto potravinové doplňky nebudu se toho obávat.”

 

 

Plasmid-Based Gene Therapy for Muscular Dystrophy Succeeds in Preclinical Study

Reuters Health Information

 

 

27.10.2003 :

Proteasome inhibitor, Sharon Hesterlee, Ph.D.

 

Hi all,

We have been working with a U.S. investigator on proteasome inhibitors and DMD--I agree that the approach is very interesting and it is particularly important that there is already a proteasome inhibitor in development in the U.S. We are in the process of picking a lead candidate for our new Bench-to-Bedside initiative (designed to get drugs out of the laboratory and into clinical testing more quickly), and proteasome inhibitors are on the short list. 

 The good news is that we are having trouble narrowing the field for a lead therapy  because there are so many promising approaches coming out of laboratories now.  We just want to make sure that we are prepared to suceed, i.e., that we have all the pieces in place to move new drugs through the clinical testing process as efficiently as possible.

 

Best Wishes,

Sharon

 

Sharon Hesterlee, Ph.D.

Director of Research Development

Muscular Dystrophy Association

(520) 529-5433

shesterlee@mdausa.org

 

Zdravím všechny,

Pracujeme na tlumičích proteasome ( proteasome inhibitors ) a DMD.  Nyní jsme ve stadiu shromažďování a hledání kandidáta pro naše nové  úvodní zkušební testy (dostat rychle léky z laboratoře do klinického testování ) a proteasome inhibitory jsou na užším seznamu těchto látek.

Dobré zprávy jsou, že máme na seznamu tolik vhodných a slibných látek, že je těžká volba výběru. Chceme se jen ujistit, že jsme dobře připraveni na efektivní klinické testy nových léků.

 

Sharon Hesterlee, Ph.D.

Ředitelka výzkumu MDA

Asociace svalových dystrofií

 

 

20.10.2003 :

Možná genová terapie pro MD  

HealthDayNews

 

 

Vědci jsou zase o krok blíž k efektivní genové terapii pro MD. Výzkumníci z lékařské fakulty ve Standfordu zkouší  použití genetického  materiálu tzv. "plazmidů"   a bílkoviny zvané "integrase" k doručení nového genu do svalových buněk. Jde o nevirový přenos genetického materiálu.

Jejich technika se zdá být bezpečná, ale musí být obezřetní, protože jejich  experimenty na laboratorních myších jsou ještě v počátečním stadiu  a použití na lidech bude uváženo. Výsledky pokusů budou zveřejněny 21.10.2003 na setkání Neurologické asociace v San Francisco.

"Objevily se schůdné přístupy pro nevirový přenos u genové terapie" řekl DR. Thomas Rando,  profesor neurologie na Standford Univerzitě a člen Lékařského centra  Palo Alto. " Jednoduchou  plazmickou DNA je snadné  a levné připravit."

 MD  je dědičná choroba způsobená mutací genu. Existuje mnoho typů MD, např. Duchenne nebo Becker, pro oba typy je charakteristické ochabování svalstva. Některé formy MD jsou smrtelné.

Chybějící nebo zmutovaná část genu v MD ovlivňuje produkci bílkoviny zvané dystrofin. Jakákoliv genová terapie by musela být schopná doručit dystrofinový gen do všech svalových buněk, které jsou postiženy.

Vědci se rozhodli nejprve  vyzkoušet gen zvaný luciferase. Výhodou tohoto genu je, že vysílá světlo,  které lze zachytit pomocí speciální kamery. Tento způsob vědcům umožňuje vidět, jestli se gen dostane do buňky.  

Vědci vpíchli plasmidy obsahující luciferasi do jedné nohy laboratorní myši a integrasi plus plasmidy s luciferásí do druhé. Brzy po vstřiku obě nohy vykazovaly znaky přítomnosti genu s luciferasí. Pozděj ale noha bez integrase již neměla příznaky luciferase genu. Noha s integrasí dále jevila znaky luciferase genu, ukázalo se, že gen se dostal do buněčné  DNA.

Dr. Rando řekl, že další krok bude představovat zkouška, zda tato technika bude účinná i v dystrofinovém genu.

Nejvýznamnější výzvou je pro vědce možnost doručit geny ke všem svalových buňkám. V současnosti to lze jen místně pomocí vstřiku přímo do svalu.

Další obavy jsou z nežádoucích vedlejších účinků, i když ještě žádné neobjevili. To jsou především problémy genových terapií, které používají k přenosu genetického materiálu viry. Zatímco viry jsou celkem efektivní při přenosu do buněk, tělo je vybaveno schopností vytvářet imunitní odpověď organismu proti virům. Viry jsou také malé a často nemouhou přenést větší léčebné geny.

Sharon Hesterlee, ředitelka výzkumu MDA řekla:  "Tato studie je přínosná právě díky nevirovému přenosu genu. Je to velice zajímavá studie a pokrok v používání plazmické techniky , která je velice mladá."

 

 

Říjen 2003 :

Utrophin

 

 Utrophin je protein, který se velice podobá dystrofinu. Jeho gen je  umístěn na chromozómu 6 a má 75 exonů. Utropin je o 7 % kratší než dystrofin. Chlapci s DMD nemají žádný dystrofin ale v malém množství  mají utrophin na svých nervosvalových spojeních, kde dochází k nervovému přenosu do svalů. Kdyby v těle chyběl i utrophin, průběh nemoci by byl mnohem horší. 

Pomocí genetické manipulace u myší s MD bylo vytvořeno  větší množství utrophinu ve svalech. To zabraňovalo vzniku dystrofických symptomů. Takže, utrophin je schopen zastoupit dystrofin, pokud je přítomen ve větším množství. Použité myši byly geneticky upravené, to nelze použít u lidí.

Nicméně  následuje další strategie, jak zvýšit obyčejně nízký obsah utrophinu pomocí "posílení" aktivity tohoto genu. K tomu je třeba nějaká aktivující substance , lék nebo jiná syntetická či přírodní látka.

Během loňského roku se objevily tisíce nových substancí. Mnoho z nich je testováno na kultivaci svalových buněk u mdx myší, zda můžou aktivovat gen pro luciferase. Luciferase produkuje slabé světlo a je vhodnější k testování než utrophin.

Kay Davies a její spolupracovníci našli okolo 100  sloučenin, které zvyšují produkci luciferase. Vědci nyní vědí, že jejich systém funguje.

Tyto účinné substance jsou dále chemicky upraveny a všechny se  testují ve svalových  buněčných kulturách,  ty  nejúčinnější na živých myších.

Výhody zvýšení produkce utrophinu jsou:

Látka, která aktivuje zvýšení by mohla být aplikována nitrožilně do krevního oběhu, takže by se dostala do všech svalů v těle.

Imunitní systém by rozpoznal utrophin jako známou látku (u dětí s DMD v malých množstvích), proto se neočekává žádná nežádoucí odezva imunitního systému.

Pokud se najde látka, která dokáže zvýšit produkci bílkoviny, pak by měla fungovat i v ostatních genech. Než dojde k testům na chlapcích, musíme si být jisti, že žádné nežádoucí účinky látka nevyvolává.

Další pokusy :

-         Množství utrophinu se zvětšilo po použití steroidního hormonu, výtažkem z rostliny tradiční čínské medicíny, při chronickém zánětu ve svalech,vyvolaným proteinem heregulin, aminoacidem.

-         L-arginine a transferem utrophinového genu do psa s DM.

-         Další forma utrophinu, velice podobný B-utrophin byl identifikován nedávno v krevním řečišti. Ale pouze normální A-utrophin je přítomen ve svalech a může částečně nahradit dystrofin zvýšenou produkcí.

 

 

Závěry práce profesora Alfreda Strachera z Univerzity v New York  o leupeptinu

 

Leupeptin je tripeptid, který se skládá ze tří amino-kyselin. Blokuje aktivitu enzymu calpain. U DMD calpain ničí bílkoviny ve svalových buňkách, jestliže  je přítomen vápník. V pokusech na myších a opicích došlo k potlačení svalové degenerace. Ve spojení leupeptinu s karnitinem se účinky dokonce zvýšily. Tato studie na myších právě začala a bude dokončena za půl roku. Šestiměsíční pokus s leupeptinem na psech s DM je dokončen a během několika týdnů budou k dispozici výsledky.

Jestliže pokusy na psech dopadnou dobře, můžeme očekávat klinické studie na pacientech v příštím roce.

Na závěr ještě uvádím, že leupeptin nemusí být vstřikován ale může se polykat jako lék.     

 

 

Gentamicin - ovlivnění pacientů s předčasným ukončením čtení genetického kódu.Předběžné výsledky

 

Politano L, Nigro G, Nigro V, Piluso G, Papparella S, Paciello O, Comi LI. (Department of Clinical and Experimental Medicine and Surgery, Section of Cardiomyology and Medical Genetics, 2nd University of Naples, Italy. luisa.politano@unina2.it )

Cílem studie bylo zkoumat, zda gentamicin je schopen  obnovit funkci v příčně pruhovaném svalstvu u  pacientů s DMD  s předčasným ukončením čtení kódu (PSC).

Byli vybráni 4 pacienti s DMD (chodící nebo na vozíčku ne déle než 4 měsíce), kteří měli mutaci dystrofinového genu označovanou jako předčasné ukončení čtení kódu pro tvorbu bílkoviny dystrofin.

Pacienti dostávali během dvou šesti denních cyklů gentamicin sulfát v intervalu 7 týdnů (podle odsouhlaseného protokolu schváleného etickým výborem z Univerzity v Neapolu) .

Svalová biopsie byla provedena po druhém cyklu pokusu,  vzorky byly analyzovány immuno - histochemicky a western blot testem. Změny v kosterním svalstvu byly monitorovány pomocí dynamických testů  hodnoty Creatin Kinase na začátku a na konci léčby, srdeční sval a dýchací funkce byly sledovány pomocí elektrokardiografie a echokardiografie, akustickým denzitometrem a  spirometrem.

U tří pacientů  došlo k pozitivním efektům. Výsledky pokusů ukázaly, že gentamicin může obnovit  dystrofin u pacientů s "nonsense" mutací (PSC). Zvyšuje se  možnost, že  gentamicin se stane  prvním lékem na DM u pacientů s PSC (premature stop codon).  

 

 

Evropská studie zjistila prospěšnost kreatinu u Duchennenovy a Beckerovy svalové dystrofie

QUEST Volume 10, Number 4, JULY/AUGUST 2003

http://www.mdausa.org/publications/Quest/q104resup.cfm#europecreatine

 

Badatelé v Belgii a Francii právě dokončili studii 15 chlapců s Duchennenovou a Beckerovou svalovou dystrofii a zjistili, že tento potravinový doplněk zpomaluje tuhnutí kloubů, zvyšuje sílu a odolnost proti únavě.

Dále se zjistilo, že kreatin zvýšil hustotu kostí o 3% u těch pacientů, kteří nepoužívaji invalidní vozík Žádné nepříznivé účinky kreatinu nebyly pozorovány.

Magali Louis a kolegové publikovali tyto výsledky v květnovém vydání Muscle & Nerve. Tři měsíce podávali denně osmi chlapcům orálně kreatin a dalším sedmi placebo. Po dvou měsících, během nichž nedostávali jiné léky, první skupina dostala placebo a druhá kreatin takže každý dostával kreatin po dobu tří měsíců.

Ačkoliv schopnost kreatinu zvýšit svalovou výkonnost je zřejmě hlavním důvodem, badatelé se domnívají, že může mít i jiný svaly podporující účinek.

Autoři této studie říkají, že kreatin se mohl uplatnit prostřednictvím signálových cest (signaling pathway ) v buňkách, které ovlivňují jak svaly tak kosti. Dále dodávají, že účastníci, kteří brali kreatin možná byli aktivnější což je prospěšné pro hustotu kostí.

Poslední studie kreatinu u myotonické svalové dystrofie typu 2 (type 2 myotonic muscular dystrophy ) naznačuje, že by mohl pomoci i snížit bolesti u této choroby.

MDA podporované studie kreatinu jsou prováděny i ve Spojených státech, Kanadě a jinde. Tyto pokusy jsou již hotovy a data jsou analyzována.

 


Krevní test pro určení DMD -duben 2003 (Flanigan KM)

Vědci vyvinuli jednoduchý krevní test, který je schopen odhalit svalovou dystrofii v 95% případů. Dosud zůstávaly u 35% pacientů neodhaleny mutace způsobující DMD. Pacienti proto museli podstupovat nepříjemné testy (svalová biopsie), které s sebou přináší jistá rizika a zatížení. Nyní je možné při použití nové metody (SCAIP Single Condition Amplification/Internal Primer Sequencing) odhalit všechny případy DMD.
Dystrofinový gen (DG) je nejdelší známý lidský gen. Známe několik různých typů mutací spojených s DMD. Nový krevní test (SCAIP) umožňuje genetikům seřadit celý DG, najít mutace a potvrdit DMD. S aktuálně dosptupnými genetickými testy nyní můžeme hledat i jiné typy mutací. Je velká naděje, že tento test bude široce dostupný na klinikách (zatím Univerzita Utah, USA). 
Dosud užívaný krevní test hledal chybějící části DG – tzv exony . Exon je oblast uvnitř genu, která obsahuje důležité části genetického kódu. 60% případů DMD je způsobeno vymazáním (delecí) jednoho nebo více exonů uvnitř DG. Dosud byla překážkou enormní délka DG pro otestování všech mutací. Před vývojem SCAIP nemohl genetik objevit 35% mutací a musela být provedena svalová biopsie nebo další testy.
Vývoj nového testu je důležitý nejen pro diagnostiku pacientů, ale i pro zachycení přenosu z matky na dítě.
„Pokud chceme s touto nemocí úspěšně bojovat, potřebujeme být schopni rozpoznat specifické mutace „Potřebujeme umět identifikovat specifické mutace, abychom byli schopni pomocí příslušné terapie opravit tyto defekty. Tento test je prvním důležitým krokem, ale většina práce je před námi.“ (Dr. Flanigan) 
Dr. Flanigan a jeho kolegové ze tří výzkumných center vytváří rozsáhlou databázi pacientů,obsahující klinické a genetické informace velkých skupin pacientů s DMD. Vědci doufají,že podrobná genetická informace o těchto pacientech pomůže výzkumníkům generovat nové hypotézy a eventuálně nové způsoby léčby. 
„Jako vědec jsem velmi vzrušený a šťastný, že můžu ukázat novou cestu k rychlému určení diagnózy a odstranit tak nejistotu rodičů, kteří dosud nemají správnou odpověď.“ (odkaz: „Rychlá přímá sekvenční analýza DG“ American Journal of Human Genetics)


Francouzská studie přenosu genu u DMD nebo BMD vypadá bezpečně a slibně !
Výzkum – léčba >> Francouzská studie přenosu genu
AFM (Asociace Myotoniků Francie) ve spolupráci s Transgene ( Biotechnologická společnost Strasbourgh) oznámili, že nevirový přenos v genové terapii DMd a BMD se jeví bezpečně a je příslibem pro budoucí možnou léčbu Duchenn/Becker svalové dystrofie. Oznámení bylo učiněno na setkání Americké společnosti genové terapie ve Washingtonu. Projektu se účastnil spolupracvník MDA Jon Wolff (Univerzita Wisconsin v Madison). Wolff rozvinul velkou část strategie používané pro doručení „léčebného genu“, který nese instrukce pro důležitý svalový protein dystrofin. Právě dystrofin chybí ve svalech pacientů s DMD nebo BMD.
Dystrofinový gen byl poprvé identifikován v roce 1986. V pokusech, jejichž výsledky byly nyní oznámeny, vědci použili strategii přenosu holé DNA, která spojí požadovaný gen do kusu genetického materiálu zvaného plazmický. Výzkumníci vstříkli kombinaci plazmid dystrofinové konstrukce (PDK) přímo do svalu u 15 chlapců s DMD nebo BMD. Účastníci pokusu byli rozděleni do tří skupin. První dvě po šesti a třetí skupina po třech. Chlapci v prvních dvou skupinách dostali jednu injekci s 200 mikrogramy nebo 600 mikrogramy PDK, zatímco chlapci ze třetí skupiny dostali dvě injekce 600 mikrogramů během 2 týdnů. Po 21 dnech od vstříknutí vědci zkoumali vzorky. Malé množství dystrofinu patrně vyrobeného v důsledku aplikování PDK se objevilo mezi 1 až 10 % svalového vlákna u poloviny chlapců v prvních skupinách a u všech ze třetí skupiny. Dystrofin byl přítomen jen v malé oblasti kolem vpichu. Vědci věří, že výroba dystrofinu asi v 20% svalové membrány může způsobit významné rozdíly ve funkci svalu. Neobjevily se žádné známky reakce imunitního systému – což je znamenitý výsledek. 
AFM a Transgene nepřestává zdokonalovat systém ne-virového transferu DNA. Dřívější genová terapie se snažila doručit opravený gen prostřednictvím viru, což mělo za následek nepříznivou odezvu imunitního systému.

„Tyto výsledky poprvé demonstrují, že je možné lokálně vytvořit dystrofin u pacientů s DMD nebo BMD pomocí plazmidů obsahujících lidský dystrofinový gen.“

 

* výrazy vytištěné kurzívou nepřekládáme z důvodu nedostatečné znalosti odborné terminologie

Tyto stránky jsou určeny nejen rodičům ale i lékařům. Vše co považujeme za důležité pro rodiče se budeme snažit přeložit do češtiny. Omlouváme se za případné nepřesnosti při překladu a děkujeme za pochopení.