Přehled událostí z výzkumu za období březen - duben 2015

 

Pro Parent Project, o.s. přeložil: Karel Novotný, karelnovotny1981@gmail.com


Detailní informace o studiích, které přijímají účastníky


1.
Ultrazvuk DP ARF*: Monitoring degenerace při DMD

*Double Push Acoustic Radiation Force


Studie aktuálně přijímá účastníky. Studii sponzoruje University of North Carolina, Chapel Hill. Spolupracuje také institut NINDS.


Jedná se o pilotní klinickou studii, která má zhodnotit schopnost ultrazvukové metody DP ARF monitorovat postup onemocnění DMD.
Testovanou hypotézou je, že ultrazvuk DP ARF  nastiňuje změny složení a funkce v jednotlivých dystrofických svalech, které korelujíobdobím ztráty schopnosti chůze u pacientů – dobrovolníků, od raných do pozdních stádiích vývoje onemocnění.


Předpokládaný počet účastníků: 60

Zahájení studie: Leden 2012

Předpokládané ukončení studie: Září 2018

Předpokládané zveřejnění výsledků: Září 2018 (Finální soubor dat pro primární koncové body)


Kohorty/skupiny (Věk v době zápisu do studie):

Chlapci s DMD ve věku 5-6 let

Chlapci s DMD ve věku 7-8 let

Chlapci s DMD ve věku 9-10 let

Chlapci ve věku 5-14 let bez známých nervosvalových chorob


Věk 5-13 let, pouze chlapci. Populace pacientů ve studii bude zahrnovat pacienty dobrovolníky s DMD. Třicet dobrovolníků (chlapců s DMD) v době zápisu ve věku 5 (10 chlapců), 7 (10 chlapců) nebo 9 let (10 chlapců) s klinickou diagnózou DMD a nástupem klinických příznaků do 5 let.


Kritéria pro přijetí:

- Klinická diagnóza DMD; nástup příznaků do 5 let věku

- V době zápisu do studie schopnost stát samostatně nebo s dopomocí

- Schopnost komunikovat se zdravotnickým personálem

- Schopnost porozumět a dodržet požadavky ve studii

- Schopnost poskytnout informovaný souhlas


Kritéria znemožňující účast:

- Potvrzená diagnóza jiného nervosvalového onemocnění

- Předchozí kompartment syndrom

- Předchozí zranění vybraných končetin

- Předchozí cévní operace vybraných končetin

- Historie kompresivní neuropatie (např. ischiatická, femorální nebo tibiální obrna v noze)

- Historie rabdomyolýzy


Kontakty:
Manisha Chopra, Bc. chopram@neurology.unc.edu

Caterina Gallippi, Ph.D. cmgallip@email.unc.edu


Kód v registru klinických studií: NCT01506518

Záznam z 26. 3. 20152. Kmenové buňky* v léčbě DMD

*Oficiální název:  Role mononukleárními buněčné terapie pomocí autologní kostní dřeně u DMD


Sponzorem studie je institut Neurogen Brain and Spine Institute v Indii. Účelem otevřené studie fáze 1 je ověřit účinky a bezpečnost léčby kmenovými buňkami u pacientů s DMD. Ve studii je zahrnuta jedna skupina pacientů s léčbou.


Předpokládaný počet účastníků: 500

Zahájení studie: Leden 2009

Předpokládané dokončení: Červen 2016

Předpokládané uveřejnění výsledků ze studie: Leden 2016 (Finální soubor dat pro měřené primární koncové body)


Studie přijímá chlapce a dívky ve věku 3-25 let.


Kritéria pro přijetí:

- Věk 3-25 let

- DMD diagnostikovaná na základě klinické prezentace


Kritéria znemožňující účast:

- Respirační distres syndrom

- Akutní infekční onemocnění jako je respirační infekce, horečka, hemoglobin méně než 8, tendence ke krvácivosti, porucha kostní dřeně, ejekční frakce levé komory pod 30%

- Těhotenství a kojení


Kontakty:

Alok K Sharma, Mgr., alok276@gmail.com

Navi Mumbai, Maharashtra, India

Kód v registru klinických studií: NCT02241434

Záznam z 26.3. 2015


3. Výzkum biomarkerů u pacientů s DMD (IBISD)


Sponzorem studie je firma Genethon. Spolupracuje pařížský myologický institut.

 

Cílem studie je identifikovat potenciální biomarkery pro diagnostiku, hodnocení progrese a reakci na léčbu u pacientů s DMD.


Předpokládaný počet účastníků ve studii: 220

Zahájení studie: Červen 2011

Předpokládané dokončení: Prosinec 2015

Zveřejnění výsledků: Prosinec 2015


Studie má 2 kohorty – kohortu pacientů s DMD a kontrolní kohortu.


Kritéria pro přijetí do studie (Pacienti)

- genetickým testem potvrzená diagnóza DMD

- Věk: Starší 3 let

- Váha: Nad 15 kg

- podepsání informovaného souhlasu


Kontrolní skupina:

- Věk: starší 3 let

- chlapci/muži

- váha nad 15 kg

- zdravotní pojištění

- informovaný souhlas

- žádné akutní ani chronické svalové, alergické, infekční, endokrinní nebo zánětlivé onemocnění po 3 týdny před zařazením do studie


Kód v registru: NCT01380964

Záznam z 26.3. 2015


Kontakty:
Dr. Laurent Servais, l.servais@institut-myologie.org

Institute of Myology

Paris, France

 


Společnost Nicox přijímá od FDA označení Orphan Drug pro léčivo naproxcinod pro léčbu DMD

Zdroj: NICOX


SOPHIA ANTIPOLIS, Francie 19. března 2015 (GLOBE Newswire) – Společnost Nicox SA (Euronext Paris: COX) dnes oznámila, že americká Food and Drug Administration (FDA) udělila označení Orphan Drug (ODD) léčivu naproxcinod pro léčbu Duchennovy svalové dystrofie (DMD). ODD je specifický status udělovaný léčivům nebo biologickým produktům, které léčí vzácná onemocnění. Označení sponzorovi léku poskytuje další privilegia v procesu vývoje léčiva, např. období marketingové exkluzivity v USA (po registraci pro danou indikaci), možnost daňových úlev a prominutí některých dalších poplatků.


Naproxcinod (CINOD) je aktuálně hodnocený kandidát na protizánětlivé léčivo (inhibuje cyklooxygenázu a dodává oxid dusnatý). Testy v současné době provádí nejmenovaný finanční partner případného klinického výzkumu léčiva k léčbě DMD. Nicox nezveřejněnému partnerovi udělil výhradní právo, a pokud se výsledky hodnocení prokáží jako uspokojivé, Nicox v závěru testovací fáze partnerovi umožní investovat do naproxcinodu a dalších donorů oxidu dusnatého nové generace mimo oftalmologii prostřednictvím nezávislé struktury. (Společnost Nicox se primárně zaměřuje na trh s oftalmologickými produkty.)


DMD je nejběžnější a závažná forma svalové dystrofie. Svalové dystrofie jsou skupinou dědičných nemocí, které způsobují svalovou slabost a ztrátu svalové hmoty. Naproxcinod již ukázal slibné výsledky v preklinických modelech svalové dystrofie a v Evropě získal označení Orphan Drug pro léčbu DMD v říjnu 2013.


Literatura:
Dlouhodobá léčba naproxcinodem výrazně zlepšuje kosterní a srdeční fenotyp onemocnění v myším mdx modelu svalové dystrofie; Uaesoontrachoon K, Quinn JL, Tatem KS, Van der Meulen JH, Yu Q, Phadke, Miller BK, Gordish-Dressman H, Ongini E, Miglietta D, Nagaraju K. Hum Mol Genet. 2014, 15; 23 (12): 3239-49.

 

Více informací naleznete také na webu instituce FDA na: http://www.fda.gov/ForIndustry/DevelopingProductsforRareDiseasesConditions/default.htm.

 


Meeting FDA-NIH: Metody hodnocení dystrofinu

Autor článku: PPMD, Pat Furlong

18.3. 2015

 

John Porter a já jsme byli pozváni k účasti na meetingu FDA-NIH, který je věnován tématu metodiky dystrofinových měření. Zasedání se konalo v pátek 20. března. Řekli jsme si ano, uvědomujeme si, že dystrofin je obtížné a bolestivé téma pro všechny. Dystrofin je však také nejdůležitější možný základ pro veškerá budoucí kombinační léčiva.


Od chvíle kdy jsme začali plánovat tvorbu konceptu Pokynů pro výzkum léčiv proti DMD jsme si uvědomovali, že dystrofin je náročná záležitost. Některé aspekty jsme prodiskutovali v rámci nedávného dystrofinového webináře. Pro rodiče a osoby s DMD je však tato složitost výzvou. Diagnóza DMD je přímo založena na nepřítomnosti dystrofinu. Jako rodiče dětí s DMD každý den vidíme, co to pro naše syny znamená. Sdíleli jsme také silný zážitek při zhlédnutí snímků s fluorescenční září v malých dílčích úsecích svaloviny, která dokazuje přítomnost nového dystrofinu. A jsme nadšeni ... trvalo to dlouhou dobu, a i tento dílčí úspěch je pro nás jako splněný sen.


Problém je, že firmy aspirující na "základové terapie", které jsou vždy zaměřeny na obnovu dystrofinu, používají různé strategie žádostí o schválení. Viděli jsme údaje z testů chůze na 6 minut. Viděli jsme stabilizaci, která je přesně v souladu s naší analýzy přínosů a rizik: nejvyšší prioritou je zpomalení progrese. Víme, že biopsie je protivná, bolestivá, a že mnoho dětí darovalo tkáňové vzorky, aniž by se dozvěděly, co se z nich zjistilo.


V rámci pokynů byla pro dystrofin vyčleněna samostatná pracovní skupina - Biomarkery 1. Věděli jsme, že existují rozdílné názory na jeho co možná nejefektivnější kvantifikaci. Další diskuse se zaměřily na otázky, který sval zkoumat, a co by lidem s DMD přineslo uznání dystrofinu jako biodynamického markeru a uznání naléhavé potřeby kvalifikovat jej jako surogát.

FDA a NIH souhlasí, že se jedná o složitou oblast, a rozhodly se uspořádat veřejnosti přístupný workshop. Páteční diskuse byla omezena na metodiku a na to, jak se my coby komunita můžeme semknout, uspořádat silnou diskusi a dohodnout se. Cílem je další postup v otázce kvantifikace dystrofinu.


Podle pracovníků FDA a NIH páteční setkání a diskuse není o žádném konkrétním léčivu. Nejde ani o výklad, co přesně fluorescenční záře na zobrazených úsecích svalové tkáně znamená ve smyslu funkčního zlepšení. Všichni věříme, že exprese dystrofinu pravděpodobně bude pozitivním přínosem. Bylo mi řečeno, že se v páteční panelové diskusi toto hodnotit nebude.


Cíl je znám. „Na stole“ máme mnoho různých typů metodik, a naše setkání je zaměřeno na přesné pochopení toho, jaké metody máme v současné době k dispozici, a cílem je nastolení konsensu o tom, která (jedna nebo více) metoda, na níž se všichni shodneme, nám dá ty informace, které potřebujeme. Jde o urychlení vývoje a procesu schvalování léčiv.


Je to o pokroku, o budoucnosti, naší a našich dětí.

 

Pat Furlong

Prezidentka a výkonná ředitelka PPMD


Zmíněné slidy k nahlédnutí zde: http://community.parentprojectmd.org/profiles/blogs/ppmd-participating-in-fda-nih-dystrophin-methodology-meeting-on

 


Konference CONNECT 2015: Zahájení registrace


Výroční konference PPMD Connect je unikátní setkání zástupců lékového průmyslu (partnerů výzkumu), špičkových vědců, poskytovatelů zdravotní péče, lidí žijících s DMD a jejich rodin. Konference Connect je již po celém světě uznávána jako přední konference v oblasti problematiky DMD. Navíc je i příležitostí, jak navzájem sblížit rodiny zasažené Duchennovou svalovou dystrofií. Rodiny mají šanci vytvořit si sítě podpory a uvědomí si zde, že nikdo není v boji s DMD zcela osamocen.


V letošním roce PPMD představí svou 21. konferenci Connect. Výzkum a a všechny aspekty spojené s DMD se v mnoha směrech proměňují, a tak i letošní setkání napomůže porozumět všem nuancím DMD, včetně nejnovějších poznatků v oblasti výzkumu a péče, otevřou se komunikační kanály mezi laickou veřejností a předními výzkumníky v oboru, a položí se základy pro budoucí spolupráci. Každoroční konference Connect utváří naše porozumění DMD. Sdružuje lidi s DMD s lidmi, kteří zasvětili svůj život hledání léčby.


Ale aby byla výroční Connect konference opravdu úspěšná ... Potřebujeme každého jednotlivce, obyčejné účastníky i sponzory!


Termín: 18. – 21. června 2015 (Volitelné předsetkání začíná již 17. června)


Místo: Washington, DC, Marriott Wardman Park

Cena za pokoj: $ 189 / noc

Termín pro rezervace ubytování: Do 26. května  

Uzávěrka všeobecné registrace: 15. Května

Finální uzavření registrace: 17. Června


Stručný nástin témat konference...

Doufáme, že se k nám připojíte. Uslyšíte vše o:

*Zvládání péče v každém věku - co potřebujete vědět v současnosti i budoucnosti

*Porozumění mutacím a průběhu onemocnění

*Diskuse o způsobech, jak měřit účinky potenciálních léčeb

*Výzkum v preklinické fázi – kam směřuje, jaké jsou další kroky

*Klinické studie – pokrok ve studiích, časový plán studií a přístup pro pacienty

*Advokační práce v oblasti DMD: jak ovlivňuje výzkum a léčby

*Podpora nezávislosti a životních zkušeností osob s DMDCeník registrace*

Host

Early: 15.3. – 15.4.

General: 16.4. – 15.5

Late: 16.5. – 17.6

Rodiny (Rodiče, pacienti, pečovatelé etc.)

300

325

350

Lékaři, odborníci

320

345

370

Zástupci sponzorů (Zástupci sponzorujícího farmaceutického průmyslu)

450

475

525

Všeobecná veřejnost (Nesponzoři)

550

600

650

*Uvedené ceny jsou v USD.


Setkání Transitions (Přechod do dospělosti)


V roce 2015 bude konference Connect zahrnovat také sekci věnovanou exkluzivně dospělým lidem s DMD a BMD. Přednášky budou specificky na témata, která dospívající a dospělé zajímají: řidičský průkaz, nezávislé bydlení, úpravy v bytě, život po VŠ, partnerské vztahy a rodina, management osobních asistentů, robotické pomůcky podporující pohyblivost, jak se vyznat v „systému“ a další. Setkání v sekci pro dospělé budou také klást důraz na sebeprosazování a samostatnost dle hlesla „transformace času v činy“.


Program pro nově diagnostikované rodiny


Také v letošním roce PPMD nabídne podporu rodinám s čerstvě diagnostikovanými dětmi. Díky dotacím a sponzorským darům může PPMD nabídnout úhradu registračních poplatků rodinám s diagnózou DMD obdrženou po lednu 2014.


Více o programu a formulář pro žadatele: http://www.parentprojectmd.org/site/Survey?ACTION_REQUIRED=URI_ACTION_USER_REQUESTS&SURVEY_ID=11300


Více informací o konferenci naleznete na: http://www.parentprojectmd.org/site/PageServer?pagename=Connect_conference_2015

 


Webinář PPMD:

Ortopedické komplikace u pacientů s DMD


"Co obnáší operace patních šlach?"

"Co jsou ortézy AFO?"

"Jak se můžu ujistit, že strečink s dítětem dělám správně?"

"Co bych měl/a vědět o operaci skoliózy?"

"Mé dítě nenávidí ortézy na noc - jsou doopravdy tak důležité?"


Webinář pojednává také o dalších ortopedických problémech pacientů s DMD: kontraktury, skolióza, zlomeniny.


PPMD přizvala na pomoc následující trojici odborníků:

Dr. Susan Apkon, Dětská nemocnice Seattle

Terri Cary, Dis, Dětská nemocnice Colorado

a Dr. James McCarthy, Dětské centrum nemocnice v Cincinnati


Odkaz na webinář na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5kAnZp7zC3U

 


Rekapitulace: Workshop FDA-NIH na téma metodologie měření dystrofinu

PPMD: PhDr. John D. Porter

 

Už když jsem pracoval pro NIH, vždy jsem cítil blízké pouto ke komunitě DMD. Jak již víte, tento pocit, a také neuvěřitelné pracovní výsledky organizací jako je PPMD, mě inspiroval ke vstupu do boje proti DMD na plný úvazek.

 

Setkání FDA a NIH, uskutečněné 20.3. 2015 a věnované metodologii měření dystrofinu, správnost mého rozhodnutí opravdu potvrdilo. Dosud jsem ještě nebyl více hrdý na to, že jsem součástí komunity vzácného onemocnění, a také člen týmu inteligentních a energických lidí, kteří se zde sešli, aby poskytli informace regulačním orgánům. PPMD by la pozváním k účasti na těchto diskuzích coby hlas komunity poctěna, i já jsem byl poctěn, že jsem jejich součástí. Strávil jsem mnoho let na podobných setkáních „na druhé straně stolu“, a musím uznat, že řečníci byli přesvědčiví a soustředění na jádro věci, a myslím si, že FDA a NIH opravdu úspěšně podrobně vysvětlili, jak komplexní a komplikované téma měření dystrofinu je.

 

Jak jsem společně s F. Muntonim v březnovém webináři vysvětloval, a jak zástupci komunity tvrdí i v návrhu pokynů, které byly FDA zaslány v minulém roce, skutečně považujeme za velmi pravděpodobné to, že léčbou řízený vzestup dystrofinových hladin povede ke klinickému přínosu u pacientů, na které se lze danou léčbou zaměřit. Domnívám se, že zástupci FDA a NIH toto poselství slyšeli. A i když organizátoři tohoto setkání požadovali, aby se diskuze nezaměřovaly na žádný specifický lék, tak pevně doufám, že setkání bude přínosem pro všechna léčiva ve výzkumu, a především pro tu hrstku firem, které mají u FDA podávat žádosti v letošním roce.

 

Výhled do budoucna

V akademickém i komerčním výzkumu došlo k významnému pokroku ve způsobu měření dystrofinu. Přednášející ve workshopu ukázali, že způsoby měření i lokalizace dystrofinu v klinických studiích jsou již mnohem spolehlivější a snáze reprodukovatelné. Je důležité, že nebyla provedena žádná zásadní změna metod měření dystrofinu. Byla potvrzena správnost současné metody (Western blot pro kvantifikaci úrovně dystrofinu a imunocytochemie pro potvrzující lokalizaci dystrofinu a jeho funkční interakce s dalšími složkami v dystroglykanovém komplexu). Nová technologie hmotnostní spektroskopie je pro budoucí studie příslibem, ale doporučuje se jako doplňková metoda ke dvěma výše uvedeným technologiím.

 

Při posuzování změn dystrofinových hladin se tedy bude nadále spoléhat na imunobloty a histologické ověření lokalizace dystrofinu na sarkolemě, a to znamená, že bude i nadále nutné v mnoha klinických studiích provádět pacientům otevřené biopsie. Kdo zná oblast vývoje léčiv, je si vědom vlivu biopsie na účastníky klinických studií. Přednášející zdůraznili, že počet biopsií bude držen na minimu a bude se usilovat o lepší zpracování provedených biopsií. Mnozí z nás vědí, že biopsie poskytují jen velmi malý vzorek a obsah tkání (svalová, tuková a fibrotická) v jednotlivých biopsiích může být různý, což může měření dystrofinu znemožnit. Podpora výběru místa biopsie pomocí zobrazovacích metod byla na workshopu také diskutována, ale panel doporučil, že je třeba se ještě o fungování MRI, ultrazvuku a ostatních technologií dozvědět více, než se stanou standardem pro klinické testy (jako vodítko pro optimální výběr místa biopsie).

 

(...)

 

Archivované soubory nahrávek z workshopu a více naleznete na: http://community.parentprojectmd.org/profiles/blogs/recapping-the-fda-nih-dystrophin-methodology-workshop

 

 

 

Webinář:
STUDIE FOR-DMD – Vývoj standardizované kortikosteroidní léčby pro pacienty s DMD

Termín webináře: 15. dubna 2015

Lokalita: Online webinář

Webové stránky: http://www.readytalk.com/

Přístupový kód: 9449985

Pořádá: PPMD


Stručný popis

Kortikosteroidy jsou jedinou léčbou, která u chlapců s DMD prokazatelně přispívá ke zlepšení svalové pevnosti a zvyšuje množství svalové hmoty. Navzdory pokynům pro praxi od American Academy of Neurology a Cochraneově zprávě, které používání kortikosteroidů doporučují, je jejich užívání často nejednotné: objevuje se nahodilé načasování léčby, dávkovací rozvrhy i trvání léčby. V některých zemích ještě nejsou kortikosteroidy většině pacientů předepisovány. Studie FOR-DMD, o které přinesl podrobné informace minulý díl Přehledů, zkoumá tři nejčastěji předepisované režimy kortikosteroidů. Dubnový webový seminář bude zahrnovat prezentaci cílů studie FOR-DMD a proběhne diskuze o tom, proč je studie důležitá především s ohledem na současné i budoucí klinické studie DMD.

 

Přednášející:
Dr. Robert Griggs, spoluřešitel studie, University of Rochester, Neurologická klinika

Dr. Emma Ciafaloni, hlavní výzkumník, University of Rochester, Neurologická klinika

Mgr. Kimberly Hart, vedoucí projektu


Webinář bude následně k dispozici na You-Tube jako ostatní webináře PPMD.


Více na: http://community.parentprojectmd.org/events/webinar-for-dmd-study-developing-standardized-corticosteroid-trea

 


Konference MDA/ANN 2015: Nový Zéland

Základní informace:


Termín: 16. – 18. duben 2015

Místo konání: SkyCity Convention Centre, Aukland, Nový Zéland

Organizátor: Lynda Booth

Webové stránky konference: http://mda2015.org.nz


Popis události:

Konference s podtitulem Life without Limits je věnovaná nervosvalovým onemocněním a nabízí rodinám, lékařům, výzkumným pracovníkům i dalším profesionálům z oblasti zdraví možnost k setkání, sdílení výsledků a pracovních nápadů, a také k zapojení se do informativních, odpočinkových a tréninkových sekcí.


Téma konference (Život bez limitů) má za cíl posilovat postoj rodin pomocí podpory informovanosti o vzácném onemocnění, se kterým žijí; cílem je také podpora informovanosti klinických pracovníků a výzkumníků tak, aby mohli činit rozhodnutí maximálně prospěšná pro pacienty, kteří jsou často na svou nemoc skutečnými odborníky, a také podpora nadějeplných postojů („tūmanako“ – v maorské zélandštině znamená naděje).

 

Hlavní téma má ještě 3 podtémata; ke každému z nich budou prezentovat příspěvky přední mluvčí a odborníci. Podtémata zní:

*Učení se na základě minulých zkušeností – současné nejlepší přístupy v péči o pacienty s nervosvalovým onemocněním

*Výhledy do budoucna – poslední novinky z nervosvalového výzkumu

*Jaký je? – život s nervosvalovým onemocněním; pohledy sourozenců, rodičů, dětí, pečovatelů a lidí s diagnózou nervosvalového onemocnění


Konference je společnou iniciativou organizací Muscular Dystrophy Association (Nový Zéland) a Australasian Neuromuscular Network.(...)

 

Více na: http://community.parentprojectmd.org/events/mda-ann-conference-2015

 


Průzkum veřejného mínění

Dotazníky PPMD

 

Co si myslíte vy?

Úkolem komunity a pacientských organizací je informovat všechny, kdo mají zájem zlepšovat kvalitu lidí s DMD. A kdo je nakonec největším odborníkem na nervosvalové onemocnění, nežli lidé, kteří je mají a nebo ti, kdo se o lidi s tímto onemocněním starají.

 

Níže jsou uvedeny odkazy na dva dotazníky. Vyplnění není časově náročné. Tématem prvního dotazníku je robotické sako. Cílem dotazníku je poskytnout informace vývojářům a vědcům, kteří tento vynález konstruují. Robotický oblek by mohl mít potenciál zlepšovat pohyblivost některých lidí s Duchennovou svalovou dystrofií.


Druhý dotazník cílí na letošní konferenci Duchenne Connect a PPMD se s jeho pomocí snaží od komunity zjistit, kdo by mohli být ještě další potenciální prezentující dodavatelé a přednášející účastníci na konferenci.


Robotický oblek


Pomozte s vývojem robotického saka...

 

V prosinci PPMD oznámila start zajímavého projektu. Spolu s firmami Solid Ventures a SRI International zahájila vývoj robotického saka (‘Solid Suit’). Robotické sako má být měkká, na těle nositelná asistenční pomůcka pro lidi s DMD a BMD. Koncept je, že by se mělo dát nosit pod běžným oblečením přímo na kůži (jako Spidermanův oblek). Tým v uplynulých měsících usilovně pracoval a nyní se PPMD společně s odborníky obrací na komunitu pacientů a pečujících osob, aby vývojářům a designerům pomohly, a dodaly důležité informace.


Dotazník má pomoci určit následující preference a priority: které silové úkony a funkce (pohybu) jsou v každodenních aktivitách nejdůležitější – tým prosí o jeho vyplnění každého z komunity DMD, pečovatele i pacienty (minimální věk samostatně vyplňujících osob s DMD/BMD je stanoven na 14 let). Pomůžete tak vytvořit pomůcku, která bude odrážet skutečné potřeby a preference!


Odkaz na dotazník pro osoby s DMD/BMD ve věku 14 let a více: https://survey.qualtrics.com/jfe/form/SV_eR4CP15BMZL0NYF

Odkaz na verzi pro rodiče a pečovatele: https://survey.qualtrics.com/jfe/form/SV_37WB5Nu74Jqt7HD

 

 Konference Connect 2015: Produkty a zdroje


Registrace na výroční konferenci PPMD ve Washingtonu se otevře příští týden, a organizátoři se snaží, aby to byla nejlepší komunitní událost v roce 2015. Proto potřebují znát poptávku.


Sdělení PPMD:

Věnujte prosím několik okamžiků následujícímu krátkému průzkum, a dejte PPMD vědět o všech produktech a zdrojích, které v současné době využíváte, i o těch, o kterých si myslíte, že by se mělo vědět víc. Těšíme se na hosty veletrhu na letošní konferenci, a chceme se ujistit, že se dostane na produkty a služby, ve které většina doufá.

 

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/13DsVsvAh3cekSLyHvlKKsgFiJHNk3JUt9FwBPRfOcVo/viewform

 (C) Parent Project 2015